Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.60 - собрани коментари по Н МКС
Почеток на гласање: 2017-11-02
Краj на гласање:

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: prEN 1748-1-1 CEN/TC 129

Македонски наслов

Градежно стакло - Посебни основни производи - Борсиликатни стакла - Дел 1-1: Дефиниција и општи физички и механички својства (идентичен со EN 1748-1-1:2004)

Англиски наслов

Glass in building - Special basic products - Borosilicate float glass - Part 1-1: Definitions and general physical and mechanical properties

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

This European Standard specifies and classifies special basic products - borosilicate float glass, indicates their chemical composition, their main physical and mechanical characteristics, their dimensional and minimum quality requirements (in respect of optical and visual faults). This European Standard applies to special basic products - borosilicate float glass supplied in stock sizes, supplied sizes or in cut sizes for final end use. This European Standard does not apply to final cut sizes having a dimension less than 100 mm or a surface area less than 0,05 m².

Технички комитети


ICSДиректива