Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.60 - собрани коментари по Н МКС
Почеток на гласање: 2017-11-02
Краj на гласање:

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: prEN 1748-2-2 CEN/TC 129

Македонски наслов

Градежно стакло – Посебни основни производи – Стаклена керамика – Дел 2-2 : Оцена на сообразност – Стандард на производ

Англиски наслов

Glass in building - Special basic products - Glass ceramics - Part 2-2: Product standard

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

This European standard covers the evaluation of conformity and the factory production control of basic glass ceramics for use in buildings. NOTE For glass products with electrical wiring or connections for, e.g. alarm or heating purposes, other directives, e.g. Low Voltage Directive, may apply.

Технички комитети


ICSДиректива