Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.20 - јавна расправа по Н МКС
Почеток на гласање: 2017-10-30
Краj на гласање: 2018-02-01

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: FprEN 60317-74:2017 CLC/TC 55

Македонски наслов

Спецификација за посебни видови жици за намотки - Дел 74: Правоаголна алуминиумска жица заштитена со полиестеримид, класа 180

Англиски наслов

Specifications for particular types of winding wires - Part 74: Polyesterimide enamelled rectangular aluminium wire, class 180

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

Не е додадена информација.

Технички комитети


ICS

Не е додадена информација.

Директива

Не е додадена информација.