Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.60 - собрани коментари по Н МКС
Почеток на гласање: 2018-02-02
Краj на гласање:

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: EN IEC 60317-74:2018 CLC/TC 55

Македонски наслов

Спецификација за посебни видови жици за намотки - Дел 74: Правоаголна алуминиумска жица заштитена со полиестеримид, класа 180

Англиски наслов

Specifications for particular types of winding wires - Part 74: Polyesterimide enamelled rectangular aluminium wire, class 180

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

IEC 60317-74:2018 specifies the requirements of enamelled rectangular aluminium winding wire of class 180 with a sole coating based on polyesterimide resin, which can be modified providing it retains the chemical identity of the original resin and meets all specified wire requirements. NOTE A modified resin is a resin that has undergone a chemical change, or contains one or more additives to enhance certain performance or application characteristics. The range of nominal conductor dimensions covered by this standard is: - width: min. 2,0 mm - max. 16,0 mm; - thickness: min. 0,80 mm - max. 5,60 mm. Wires of grade 1 and grade 2 are included in this specification and apply to the complete range of conductors. The specified combinations of width and thickness as well as the specified width/thickness ratio are given in IEC 60317-0-9:2015. Keywords: insulated wires used for windings

Технички комитети


ICS



Директива

Не е додадена информација.