Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.20 - јавна расправа по Н МКС
Почеток на гласање: 2018-02-28
Краj на гласање: 2018-04-01

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: EN 1073-1:2016/AC:2016 CEN/TC 162

Македонски наслов

Облека за заштита од цврсти честички во воздухот вклучувајќи и радиоактивна контаминација - Дел 1: Барања и методи за испитување на заштитна облека со систем на вентилација со компримиран воздух, за заштита на телото и респираторен систем

Англиски наслов

Protective clothing against solid airborne particles including radioactive contamination - Part 1: Requirements and test methods for compressed air line ventilated protective clothing, protecting the body and the respiratory tract

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

Не е додадена информација.

Технички комитети


ICSДиректива