Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.60 - собрани коментари по Н МКС
Почеток на гласање: 2018-05-31
Краj на гласање:

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: prEN 17194 CEN/TC 327

Македонски наслов

Храна за животни: Метода за земање примероци и анализа- Определување деоксиниватол, алфатоксин B1, фумонизин B1 и B2, Т-2 и HТ-2 токсини, зеараленон и охратоксин А во крми и крмни смески со LC-MS/MS

Англиски наслов

Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of Deoxynivalenol, Aflatoxin B1, Fumonisin B1&B2, T-2 & HT-2 toxins, Zearalenone and Ochratoxin A in feed materials and compound feed by LC-MS/MS

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

This European Standard method of analysis is applicable for the determination of Deoxynivalenol (DON) in the tested range of 96,2 µg/kg to 3 269 µg/kg, Aflatoxin B1 (AfB1) in the tested range of 2,62 µg/kg to 444 µg/kg, Fumonisin B1 (FB1) in the tested range of 693 µg/kg to 7 529 µg/kg, Fumonisin B2 (FB2) in the tested range of 203 µg/kg to 2 465 µg/kg, T-2 toxin in the tested range of 7,47 µg/kg to 360 µg/kg and HT-2 toxin in the tested range of 13,9 µg/kg to 1 758 µg/kg, Zearalenone (ZON) in the tested range of 34,3 µg/kg to 593 µg/kg and Ochratoxin A (OTA) in the tested range of 10,8 µg/kg to 228 µg/kg in cereals and cereal-based compound feed by liquid-chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The actual working ranges may extend beyond the tested ranges.

Технички комитети


ICSДиректива