Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.60 - собрани коментари по Н МКС
Почеток на гласање: 2018-05-31
Краj на гласање:

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: FprEN ISO 20976-1 CEN/TC 275
Овој документ е идентичен со: ISO/DIS 20976-1 ISO/TC 34/SC 9

Македонски наслов

Микробиологија во синџирот на храна- Упатство за изведување на “challenge” тестови на храна и добиточна храна – Дел 1: “Challenge” тест за испитување на потенцијал за раст, lag време и максимална стапка на раст (ISO/DIS 20976-1:2016)

Англиски наслов

Microbiology of the food chain - Guidelines for conducting challenge tests of food and feed products - Part 1: Challenge tests to study the growth potential, lag time and the maximum growth rate (ISO/FDIS 20976-1:2018)

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

Determination of the growth kinetics parameters (lag time and growth rate) and the growth potential of vegetative or sporulated bacterial cells

Технички комитети


ICSДиректива