Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.20 - јавна расправа по Н МКС
Почеток на гласање: 2018-02-28
Краj на гласање: 2018-04-01

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: EN 12014-2:2017 CEN/TC 275

Македонски наслов

Прехранбени производи – Определување содржина на нитрати и/или нитрити – Дел 2: HPLC/IC метод за определување на содржина на нитрати кај зеленчук и производи од зеленчук

Англиски наслов

Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 2: HPLC/IC method for the determination of nitrate content of vegetables and vegetable products

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

This European Standard specifies a high-performance liquid chromatographic (HPLC) and an ion chromatographic (IC) method for determination of the nitrate level in vegetables and vegetable products. This method is applicable for samples with a content of 25 mg/kg or greater. It has been validated on naturally contaminated and spiked samples as beetroot juice with nitrate mass fractions of 194 mg/kg and 691 mg/kg, pureed carrots with nitrate mass fractions of 26 mg/kg and 222 mg/kg and with iceberg lettuce with nitrate mass fractions of 623 mg/kg and 3 542 mg/kg.

Технички комитети


ICSДиректива