Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.60 - собрани коментари по Н МКС
Почеток на гласање: 2018-05-01
Краj на гласање:

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: EN IEC 62325-451-6:2018 CLC/TC 57
Овој документ е идентичен со: IEC 62325-451-6:2016 TC 57

Македонски наслов

Рамка за комуникации на пазарот за електрична енергија – Дел 451-6: Објавување на информации на пазарот, контекстуални и монтажни модели за европскиот стил на пазар

Англиски наслов

Framework for energy market communications - Part 451-6: Publication of information on market, contextual and assembly models for European-style markets

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

IEC 62325-451-6:2018 specifies a UML package for the market information publication business process and its associated document contextual models, assembly models and XML schemas for use within the European-style electricity markets. This standard is based on the European-style market contextual model (IEC 62325‑351). The relevant aggregate core components (ACCs) defined in IEC 62325-351 have been contextualised into aggregated business information entities (ABIEs) to satisfy the requirements of the European-style market publication business process.  This new edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:
  • Addition of a new model allowing to publish information about the transmission capacity allocation participants.
  • Updates allowing to publish information about implicit transmission allocations on third countries borders, to publish outage related to consumption units and to publish information for resource object that can either consume or generate.

Технички комитети


ICSДиректива

Не е додадена информација.