Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.20 - јавна расправа по Н МКС
Почеток на гласање: 2018-01-30
Краj на гласање: 2018-04-30

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: FprEN 62325-451-6:2018 CLC/TC 57
Овој документ е идентичен со: IEC 62325-451-6:2016 TC 57

Македонски наслов

Рамка за комуникации на пазарот за електрична енергија – Дел 451-6: Објавување на информации на пазарот, контекстуални и монтажни модели за европскиот стил на пазар

Англиски наслов

Framework for energy market communications - Part 451-6: Publication of information on market, contextual and assembly models for European-style markets

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

Не е додадена информација.

Технички комитети


ICSДиректива

Не е додадена информација.