Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.60 - собрани коментари по Н МКС
Почеток на гласање: 2018-11-02
Краj на гласање:

Македонски наслов

Електронски потписи и инфраструктура (ЕПИ); Барања за политика и безбедност за давателите на услуги од доверба кои издаваат сертификати; Дел 2: Барања за даватели на услуги од доверба кои издаваат квалификувани сертификати на ЕУ

Англиски наслов

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2:Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

Не е додадена информација.

Технички комитети


ICS

Не е додадена информација.

Директива

Не е додадена информација.