Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.20 - јавна расправа по Н МКС
Почеток на гласање: 2019-10-30
Краj на гласање: 2019-12-01

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: prEN IEC 60695-9-2:2019 CLC/SR 89

Македонски наслов

Испитување на опасност од пожар - Дел 9-2: Површинско ширење на пламен - Краток преглед и релевантност на методите за испитување “Предлог хоризонтален стандард”

Англиски наслов

Fire hazard testing - Part 9-2: Surface spread of flame - Summary and relevance of test methods - "Proposed horizontal standard"

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

Не е додадена информација.

Технички комитети


ICS



Директива

Не е додадена информација.