Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.60 - собрани коментари по Н МКС
Почеток на гласање: 2019-05-02
Краj на гласање:

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: prEN ISO 6887-5 CEN/TC 275
Овој документ е идентичен со: ISO/CD 6887-5 ISO/TC 34/SC 9

Македонски наслов

Микробиологија на синџирот на храна– Подготовка на примероци за испитување, почетна суспензија и децимални разредувања за микробиолошко испитување- Дел 5 – Специфични правила за подготовка на млеко и млечни производи

Англиски наслов

Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products (ISO/DIS 6887-5:2018)

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

Не е додадена информација.

Технички комитети


ICS



Директива

Не е додадена информација.