Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.20 - јавна расправа по Н МКС
Почеток на гласање: 2019-01-30
Краj на гласање: 2019-03-01

Македонски наслов

Испитување на течни јаглеводороди од минерални горива - Одредување тек на дестилација

Англиски наслов

Testing of liquid mineral oil hydrocarbons – Determination of distillation range

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

Не е додадена информација.

Технички комитети


ICS

Не е додадена информација.

Директива

Не е додадена информација.