Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.60 - собрани коментари по Н МКС
Почеток на гласање: 2019-03-02
Краj на гласање:

Македонски наслов

Планови за Јавни комунални претпријатија, Ресурси за вода и Линии на големи растојанија; Планови за Цевководи на големи растојанија, Техничка регулатива на DVGW (германско здружение за инженерство за гас и вода)

Англиски наслов

Plans for Public Utilities, Water Resources and Long-distance Lines; Plans for Long-distance Pipelines, Technical Regulation of the DVGW (German Gas and Water Engineers Association)

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

Не е додадена информација.

Технички комитети


ICS

Не е додадена информација.

Директива

Не е додадена информација.