Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.20 - јавна расправа по Н МКС
Почеток на гласање: 2019-01-30
Краj на гласање: 2019-03-01

Македонски наслов

Испитување на материјали, структурни компоненти и опрема; топла коморавградливи елементи и испирање на апаратите – Топлински комори; Упатства за складирање на примероци

Англиски наслов

Testing of Materials, Structural Components and Equipment; Hot Cabinets; Directions for the Storage of Specimens

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

Не е додадена информација.

Технички комитети


ICS

Не е додадена информација.

Директива

Не е додадена информација.