Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
ШЕСНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРМ

2018-05-28 - ШЕСНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРМ

ШЕСНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРМ
Преиспитување на македонскиот стандард МКС 1009:2013

2018-05-23 - Преиспитување на македонскиот стандард МКС 1009:2013

Преиспитување на македонскиот стандард МКС 1009:2013
Информација за нов Директор на Институт за Стандардизација на Република Македонија

2018-04-12 - Информација за нов Директор на Институт за Стандардизација на Република Македонија

Информација за нов Директор на Институт за Стандардизација на Република Македонија
Оцена на сообразност на бетонот со потребните стандарди согласно законот за градежни производи

2018-04-12 - Оцена на сообразност на бетонот со потребните стандарди согласно законот за градежни производи

Оцена на сообразност на бетонот со потребните стандарди согласно законот за градежни производи
Прва балканска ИТ конференција за бизнис платформа за стандардизација

2018-02-09 - Прва балканска ИТ конференција за бизнис платформа за стандардизација

Прва балканска ИТ конференција за бизнис платформа за стандардизација 12-13.03.2018
Семинар 12 Март - Правилна примена на употреба на стандарди при јавните набавки

2018-02-09 - Семинар 12 Март - Правилна примена на употреба на стандарди при јавните набавки

Семинар 12 Март - Правилна примена на употреба на стандарди при јавните набавки
Претставување на платформа за избор на Европски експерти

2018-02-09 - Претставување на платформа за избор на Европски експерти

Претставување на платформа за избор на Европски експерти 7 Март 2018 година
Преводот на EN 81-20:2014 и EN 81-50:2014 пуштен на јавна расправа

2017-12-28 - Преводот на EN 81-20:2014 и EN 81-50:2014 пуштен на јавна расправа

Преводот на EN 81-20:2014 и EN 81-50:2014 пуштен на јавна расправа
НАЦИОНАЛЕН АНЕКС НА ЈАВНА РАСПРАВА

2017-12-26 - НАЦИОНАЛЕН АНЕКС НА ЈАВНА РАСПРАВА

„ МКС EN 1998-1:2012/НА:2017- Проектирање на конструкции отпорни на земјотрес Дел 1: Општи правила, сеизмички дејствија и правила за згради.“
XV вонредна седница на Собрание на ИСРМ

2017-12-15 - XV вонредна седница на Собрание на ИСРМ

XV вонредна седница на Собрание на ИСРМ 25 декември 2017 година со почеток во 12.00 часот
Сторнирање на јавен оглас за директор

2017-11-21 - Сторнирање на јавен оглас за директор

Сторнирање на јавен оглас за директор
ЈАВЕН ОГЛАС за избор на директор на Институтот за стандардизација на Република Македонија

2017-11-21 - ЈАВЕН ОГЛАС за избор на директор на Институтот за стандардизација на Република Македонија

Вра основа на член 14-в, став 1 алинеја 16, член 15, член 15-а од Законот за стандардизација ("Службен весник на Република Македонија" бр.54/02,84/12,23/13,41/14, 53/16), Советот на Институтот за стандардизација на Република Македонија објавува ЈАВЕН ОГЛАС за избор на директор на Институтот за стандардизација на Република Македонија
Упатство - Точка 45

2017-09-14 - Упатство - Точка 45

Упатство за начинот на постапување на министерствата, други органи на државната управа и управните организации за време на изборен циклус
Упатство - Точка 6

2017-09-14 - Упатство - Точка 6

Упатство за забрана за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес
ИСРМ Стратегија 2018-2020

2017-09-05 - ИСРМ Стратегија 2018-2020

ИСРМ Стратегија 2018-2020
143 најдени, страна 2 од 10    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7