Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Семинар 12 Март - Правилна примена на употреба на стандарди при јавните набавки

2018-02-09 - Семинар 12 Март - Правилна примена на употреба на стандарди при јавните набавки

Семинар 12 Март - Правилна примена на употреба на стандарди при јавните набавки
Претставување на платформа за избор на Европски експерти

2018-02-09 - Претставување на платформа за избор на Европски експерти

Претставување на платформа за избор на Европски експерти 7 Март 2018 година
Преводот на EN 81-20:2014 и EN 81-50:2014 пуштен на јавна расправа

2017-12-28 - Преводот на EN 81-20:2014 и EN 81-50:2014 пуштен на јавна расправа

Преводот на EN 81-20:2014 и EN 81-50:2014 пуштен на јавна расправа
НАЦИОНАЛЕН АНЕКС НА ЈАВНА РАСПРАВА

2017-12-26 - НАЦИОНАЛЕН АНЕКС НА ЈАВНА РАСПРАВА

„ МКС EN 1998-1:2012/НА:2017- Проектирање на конструкции отпорни на земјотрес Дел 1: Општи правила, сеизмички дејствија и правила за згради.“
XV вонредна седница на Собрание на ИСРМ

2017-12-15 - XV вонредна седница на Собрание на ИСРМ

XV вонредна седница на Собрание на ИСРМ 25 декември 2017 година со почеток во 12.00 часот
Сторнирање на јавен оглас за директор

2017-11-21 - Сторнирање на јавен оглас за директор

Сторнирање на јавен оглас за директор
ЈАВЕН ОГЛАС за избор на директор на Институтот за стандардизација на Република Македонија

2017-11-21 - ЈАВЕН ОГЛАС за избор на директор на Институтот за стандардизација на Република Македонија

Вра основа на член 14-в, став 1 алинеја 16, член 15, член 15-а од Законот за стандардизација ("Службен весник на Република Македонија" бр.54/02,84/12,23/13,41/14, 53/16), Советот на Институтот за стандардизација на Република Македонија објавува ЈАВЕН ОГЛАС за избор на директор на Институтот за стандардизација на Република Македонија
Упатство - Точка 45

2017-09-14 - Упатство - Точка 45

Упатство за начинот на постапување на министерствата, други органи на државната управа и управните организации за време на изборен циклус
Упатство - Точка 6

2017-09-14 - Упатство - Точка 6

Упатство за забрана за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес
ИСРМ Стратегија 2018-2020

2017-09-05 - ИСРМ Стратегија 2018-2020

ИСРМ Стратегија 2018-2020
Затворање на ИПА проект

2017-06-20 - Затворање на ИПА проект

Затворање на ИПА проект 28.06.2017
Четиринаесетта седница на Собрание на ИСРМ

2017-05-08 - Четиринаесетта седница на Собрание на ИСРМ

Четиринаесетта седница на Собрание на ИСРМ 2017
НОВ НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРД НА ЈАВНА РАСПРАВА

2017-04-28 - НОВ НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРД НА ЈАВНА РАСПРАВА

Н МКС 1017:2017 нов национален стандард на јавна расправа
138 најдени, страна 2 од 10    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7