Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Нов национален стандард на јавна расправа

2018-08-03 - Нов национален стандард на јавна расправа

Н МКС 1020:2018 - Испитување на конструкции од високоградба со пробно товарење и испитување до лом
Нов национален стандард на јавна расправа

2018-08-03 - Нов национален стандард на јавна расправа

Н МКС 1016:2018 - Спецификација, својства, производство и сообразност - Правила за употреба на МКС EN 206:2014+A1:2017
ШЕСНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРСМ

2018-05-28 - ШЕСНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРСМ

ШЕСНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРСМ
Преиспитување на македонскиот стандард МКС 1009:2013

2018-05-23 - Преиспитување на македонскиот стандард МКС 1009:2013

Преиспитување на македонскиот стандард МКС 1009:2013
Информација за нов Директор на Институт за Стандардизација на Република Северна Македонија

2018-04-12 - Информација за нов Директор на Институт за Стандардизација на Република Северна Македонија

Информација за нов Директор на Институт за Стандардизација на Република Северна Македонија
Оцена на сообразност на бетонот со потребните стандарди согласно законот за градежни производи

2018-04-12 - Оцена на сообразност на бетонот со потребните стандарди согласно законот за градежни производи

Оцена на сообразност на бетонот со потребните стандарди согласно законот за градежни производи
Прва балканска ИТ конференција за бизнис платформа за стандардизација

2018-02-09 - Прва балканска ИТ конференција за бизнис платформа за стандардизација

Прва балканска ИТ конференција за бизнис платформа за стандардизација 12-13.03.2018
Семинар 12 Март - Правилна примена на употреба на стандарди при јавните набавки

2018-02-09 - Семинар 12 Март - Правилна примена на употреба на стандарди при јавните набавки

Семинар 12 Март - Правилна примена на употреба на стандарди при јавните набавки
Претставување на платформа за избор на Европски експерти

2018-02-09 - Претставување на платформа за избор на Европски експерти

Претставување на платформа за избор на Европски експерти 7 Март 2018 година
Преводот на EN 81-20:2014 и EN 81-50:2014 пуштен на јавна расправа

2017-12-28 - Преводот на EN 81-20:2014 и EN 81-50:2014 пуштен на јавна расправа

Преводот на EN 81-20:2014 и EN 81-50:2014 пуштен на јавна расправа
НАЦИОНАЛЕН АНЕКС НА ЈАВНА РАСПРАВА

2017-12-26 - НАЦИОНАЛЕН АНЕКС НА ЈАВНА РАСПРАВА

„ МКС EN 1998-1:2012/НА:2017- Проектирање на конструкции отпорни на земјотрес Дел 1: Општи правила, сеизмички дејствија и правила за згради.“
XV вонредна седница на Собрание на ИСРСМ

2017-12-15 - XV вонредна седница на Собрание на ИСРСМ

XV вонредна седница на Собрание на ИСРСМ 25 декември 2017 година со почеток во 12.00 часот
Сторнирање на јавен оглас за директор

2017-11-21 - Сторнирање на јавен оглас за директор

Сторнирање на јавен оглас за директор
ЈАВЕН ОГЛАС за избор на директор на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија

2017-11-21 - ЈАВЕН ОГЛАС за избор на директор на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија

Вра основа на член 14-в, став 1 алинеја 16, член 15, член 15-а од Законот за стандардизација ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.54/02,84/12,23/13,41/14, 53/16), Советот на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија објавува ЈАВЕН ОГЛАС за избор на директор на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија
146 најдени, страна 2 од 10    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7