Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
НАЦИОНАЛЕН АНЕКС НА ЈАВНА РАСПРАВА

2017-12-26 - НАЦИОНАЛЕН АНЕКС НА ЈАВНА РАСПРАВА

„ МКС EN 1998-1:2012/НА:2017- Проектирање на конструкции отпорни на земјотрес Дел 1: Општи правила, сеизмички дејствија и правила за згради.“
XV вонредна седница на Собрание на ИСРСМ

2017-12-15 - XV вонредна седница на Собрание на ИСРСМ

XV вонредна седница на Собрание на ИСРСМ 25 декември 2017 година со почеток во 12.00 часот
Сторнирање на јавен оглас за директор

2017-11-21 - Сторнирање на јавен оглас за директор

Сторнирање на јавен оглас за директор
ЈАВЕН ОГЛАС за избор на директор на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија

2017-11-21 - ЈАВЕН ОГЛАС за избор на директор на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија

Вра основа на член 14-в, став 1 алинеја 16, член 15, член 15-а од Законот за стандардизација ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.54/02,84/12,23/13,41/14, 53/16), Советот на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија објавува ЈАВЕН ОГЛАС за избор на директор на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија
Упатство - Точка 45

2017-09-14 - Упатство - Точка 45

Упатство за начинот на постапување на министерствата, други органи на државната управа и управните организации за време на изборен циклус
Упатство - Точка 6

2017-09-14 - Упатство - Точка 6

Упатство за забрана за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес
ИСРСМ Стратегија 2018-2020

2017-09-05 - ИСРСМ Стратегија 2018-2020

ИСРСМ Стратегија 2018-2020
Затворање на ИПА проект

2017-06-20 - Затворање на ИПА проект

Затворање на ИПА проект 28.06.2017
Четиринаесетта седница на Собрание на ИСРСМ

2017-05-08 - Четиринаесетта седница на Собрание на ИСРСМ

Четиринаесетта седница на Собрание на ИСРСМ 2017
НОВ НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРД НА ЈАВНА РАСПРАВА

2017-04-28 - НОВ НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРД НА ЈАВНА РАСПРАВА

Н МКС 1017:2017 нов национален стандард на јавна расправа
EN ISO 9001:2015 достапен и на македонски јазик

2017-01-10 - EN ISO 9001:2015 достапен и на македонски јазик

EN ISO 9001:2015 достапен и на македонски јазик
Нов Национален стандард за лифтови

2017-01-09 - Нов Национален стандард за лифтови

Нов Национален стандард за лифтови
Одржана тематска презенатација

2016-11-10 - Одржана тематска презенатација

Одржана тематска презентација - Национални стандарди во електроенергетика, придобивки и практични примери
150 најдени, страна 3 од 10    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7