Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Почеток на ИПА проект " Техничка поддршка за јакнење на капацитетите во ИСРСМ "

2016-10-31 - Почеток на ИПА проект " Техничка поддршка за јакнење на капацитетите во ИСРСМ "

Почеток на ИПА проект " Техничка поддршка за јакнење на капацитетите во ИСРСМ "
Оглас за Европски експерт од областа на "Mashinery safety"

2016-10-06 - Оглас за Европски експерт од областа на "Mashinery safety"

Оглас за Европски експерт од областа на "Mashinery safety"
Преводот на ISO 9001:2015 пуштен на јавна расправа

2016-10-06 - Преводот на ISO 9001:2015 пуштен на јавна расправа

Преводот на ISO 9001:2015 пуштен на јавна расправа
Одобрен преводот на ISO 9000:2015

2016-10-06 - Одобрен преводот на ISO 9000:2015

Одобрен преводот на ISO 9000:2015
Workshop

2016-07-19 - Workshop

Workshop Standards for circular economy Waste management and secondary raw materials
Програма за работа на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија 2016 година

2016-04-15 - Програма за работа на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија 2016 година

Програма за работа на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија 2016 година
Европско Годишно собрание 2016

2016-04-13 - Европско Годишно собрание 2016

Европско годишно собрание 2016 година од 7-8 Јуни 2016 во Скопје
Стратегија ИСРСМ 2016-2020

2016-04-10 - Стратегија ИСРСМ 2016-2020

Првична верзија на Стратегијата на ИСРСМ. Коментари по истата може да се дадат до 28.04.2016 година
Оглас за именување на членови во Комитетот за заштита на непристрасност за сертификација

2016-04-02 - Оглас за именување на членови во Комитетот за заштита на непристрасност за сертификација

Оглас за именување на членови во Комитетот за заштита на непристрасност за сертификација
Преку стандардизација до поконкурентни македонски производи - ЗБИР НА МОЌНИ БИЗНИС И МАРКЕТИНГ АЛАТКИ ЗА КОМПАНИИТЕ

2016-03-30 - Преку стандардизација до поконкурентни македонски производи - ЗБИР НА МОЌНИ БИЗНИС И МАРКЕТИНГ АЛАТКИ ЗА КОМПАНИИТЕ

Преку стандардизација до поконкурентни македонски производи - ЗБИР НА МОЌНИ БИЗНИС И МАРКЕТИНГ АЛАТКИ ЗА КОМПАНИИТЕ
Тринаесетта седница на Собрание на ИСРСМ

2016-03-14 - Тринаесетта седница на Собрание на ИСРСМ

Тринаесетта седница на Собрание на ИСРСМ 2016
Мали и средни претпријатија

2016-02-02 - Мали и средни претпријатија

Иновациски способности на малите и средни претпријатија
Се одржа предавање од областа на стандардизацијата на производи од дрво на „Факултетот за  дизајн и технологии на мебел и ентериер“

2015-12-21 - Се одржа предавање од областа на стандардизацијата на производи од дрво на „Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер“

Се одржа предавање од областа на стандардизацијата на производи од дрво на „Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер“
Се одржа предавање „Основи на стандардизацијата“ на ПВУ-ВСШ „Факултет за бизнис економија“ Скопје

2015-12-21 - Се одржа предавање „Основи на стандардизацијата“ на ПВУ-ВСШ „Факултет за бизнис економија“ Скопје

Се одржа предавање „Основи на стандардизацијата“ на ПВУ-ВСШ „Факултет за бизнис економија“ Скопје
Улогата на Институтот за Стандардизација за поддршка на македонскиот бизнис на европскиот и глобален пазар

2015-12-10 - Улогата на Институтот за Стандардизација за поддршка на македонскиот бизнис на европскиот и глобален пазар

Раководителот на Одделението за обука при Институтот за стандардизација на РМ пред студентите од четврта година на Факултетот за туризам и бизнис логистика, во Наставниот центар – Скопје, одржа предавање на тема „Улогата на Институтот за стандардизација за поддршка на македонскиот бизнис на европскиот и глобален пазар“.
150 најдени, страна 4 од 10    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7