Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Консултант за сертификационо тело

2013-11-08 - Консултант за сертификационо тело

Избор на консултант за сертификационо тело според ISO 17021
Халал стандардот во Македонија

2013-10-28 - Халал стандардот во Македонија

Дебата во емисијата Економски магазин на тема "ХАЛАЛ стандардот во Македонија"
Дислокација на просториите Институтот за стандарадизација на Република Македонија

2013-09-23 - Дислокација на просториите Институтот за стандарадизација на Република Македонија

Ве известуваме дека во периодот од 24-30.09.2013 постои можност за технички пречки во комуникацијата со ИСРМ
Дислокација на просториите Институтот за стандарадизација на Република Македонија

2013-09-03 - Дислокација на просториите Институтот за стандарадизација на Република Македонија

Дислокација на просториите Институтот за стандарадизација на Република Македонија
Десетта седница на Собрание на ИСРМ

2013-05-27 - Десетта седница на Собрание на ИСРМ

Собрание на ИСРМ 3-Јуни 2013 година
Набавка на американски стандарди и публикации

2013-05-07 - Набавка на американски стандарди и публикации

Набавка на американски стандарди и публикации
Повик за членство во Работни Групи при техничкиот комитет ИСРМ ТК 40-Еврокодови и Национални анекси

2013-04-29 - Повик за членство во Работни Групи при техничкиот комитет ИСРМ ТК 40-Еврокодови и Национални анекси

Повик за членство во Работни Групи при техничкиот комитет ИСРМ ТК 40-Еврокодови и Национални анекси
Превод на македонски јазик на ISO 26000:2011

2013-04-10 - Превод на македонски јазик на ISO 26000:2011

Превод на Македонски јазик на ISO 26000:2011 Водич на опшествена одговорност
ИСРМ преку користење на инструментот TAIEX организра работилница на тема: СТАНДAРДИ ЗА ТУТУНСКИ ПРИЗВОДИ

2013-04-09 - ИСРМ преку користење на инструментот TAIEX организра работилница на тема: СТАНДAРДИ ЗА ТУТУНСКИ ПРИЗВОДИ

ИСРМ преку користење на инструментот TAIEX организра работилница на тема: СТАНДAРДИ ЗА ТУТУНСКИ ПРИЗВОДИ
Конференција за World Smart Grid форум

2013-03-19 - Конференција за World Smart Grid форум

Конференција за World Smart Grid форум
Стратегија за Европска стандардизација

2013-03-15 - Стратегија за Европска стандардизација

Стратегија за Европска стандардизација
Македонски проекти во фаза 40.20

2013-02-08 - Македонски проекти во фаза 40.20

Пуштени се 2 стандарди на јавна расправа од ТК 11 и ТК 27
Покана за експерти од Нанотехнологија

2013-01-25 - Покана за експерти од Нанотехнологија

Покана за експерти од нанотехнологија за учество и работа во CEN/TC 352
132 најдени, страна 6 од 9    4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9