Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Семинар на тема Стандарди, квалитет и глобална конкурентност

2012-05-10 - Семинар на тема Стандарди, квалитет и глобална конкурентност

На 29 и 30 мај 2012 ќе се одржи СЕМИНАР на тема „Стандарди, квалитет и глобална конкурентност“
Формиран нов технички комитет ТК 38-Тутун и тутунски производи

2012-04-20 - Формиран нов технички комитет ТК 38-Тутун и тутунски производи

Формиран е нов технички комитет ТК 38-Тутун и тутунски производи
ОГЛАС за членови на Стручeн одбор за Сертификација

2012-04-12 - ОГЛАС за членови на Стручeн одбор за Сертификација

ОГЛАС за членови на Стручeн одбор за Сертификација
ОГЛАС за именување на членови на Стручни одбори во ИСРМ

2012-04-12 - ОГЛАС за именување на членови на Стручни одбори во ИСРМ

ОГЛАС за именување на членови на Стручни одбори во ИСРМ
Усвоени се три Национални анекси и еден национален анекс е на јавна расправа од областа на Еврокодовите

2012-04-11 - Усвоени се три Национални анекси и еден национален анекс е на јавна расправа од областа на Еврокодовите

Усвоени се три Национални анекси и еден национален анекс е на јавна расправа од областа на Еврокодовите
Отворено барање на експерти за новоформираните технички комитети ТК 37-Метали и металургија и ТК 39-Терминологија

2012-04-10 - Отворено барање на експерти за новоформираните технички комитети ТК 37-Метали и металургија и ТК 39-Терминологија

Отворено барање на експерти за ново формираните технички комитети ТК 37-Метали и металургија и ТК 39-Терминологија
Измена на стандард

2012-04-03 - Измена на стандард

Измена на карактеристики од стандардот Б.Х2.430:1999 за нафтени производи и средства за подмачкување
Политика за квалитет на ИСРМ

2012-02-29 - Политика за квалитет на ИСРМ

Политика за квалитет на Институтот за стандардизација на Република Македонија
Апликација за полноправно членство

2011-12-20 - Апликација за полноправно членство

На 20.12.2011 година ИСРМ поднесе апликација за полноправно членство во CEN и CENELEC
Национални анекси и национален стандард

2011-12-09 - Национални анекси и национален стандард

Во рамките на техничкиот комитет ИСРМ ТК 7 пуштени се на јавна расправа 1 национален стандард и 2 национални анекси
Меморандум за соработка

2011-11-07 - Меморандум за соработка

На ден 04.11.2011 година беше потпишан меморандум за соработка помеѓу Комора на овластени архитекти и овластени инженери и институтот за стандардизација на Република Македонија.
Дефинирање на критериум за избор на сертификационо тело / Defining criteria for selection of a certification body

2011-10-18 - Дефинирање на критериум за избор на сертификационо тело / Defining criteria for selection of a certification body

- Дефинирање на критериум за избор на сертификационо тело / Defining criteria for selection of a certification body
 Избор на Сертификационо тело за сертификација на ИСРМ по ISO 9001:2008 / Cerification services according to ISO 9001:2008, in the framework of EU - funded project technical assistance for capacity building of the Institute of standardization ( ISRM)

2011-10-18 - Избор на Сертификационо тело за сертификација на ИСРМ по ISO 9001:2008 / Cerification services according to ISO 9001:2008, in the framework of EU - funded project technical assistance for capacity building of the Institute of standardization ( ISRM)

Избор на Сертификационо тело за сертификација на ИСРМ по ISO 9001:2008 / Cerification services according to ISO 9001:2008, in the framework of EU - funded project technical assistance for capacity building of the Institute of standardization ( ISRM)
Оглас за потреба од ВОДЕЧКИ ОЦЕНУВАЧИ

2011-10-13 - Оглас за потреба од ВОДЕЧКИ ОЦЕНУВАЧИ

ИСРМ го објавува следниот Оглас за потреба од ВОДЕЧКИ ОЦЕНУВАЧИ
Иницијатива за формирање технички комитет од областа металургија

2011-10-07 - Иницијатива за формирање технички комитет од областа металургија

Поднесена е иницијатива за формирање на Технички комитет за Металургија
125 најдени, страна 7 од 9    4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9