Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Анкетен лист

Почитувани корисници,

 

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

Повратните информации добиени од Вас ни помагаат да ја зголемиме ефикасноста, квалитетот во работата и соработката со вас. Затоа ве молиме да оделите еден мал дел од вашето драгоцено време и да одговорите на овој прашалник.
 

Со почит,

ИСРМ

Анкетен лист