Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Повлечен 
2006-04-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
Машини за пробивање тунели - Бариери за компримиран воздух - Барања за безбедност
English
Публикуван 
2014-06-30 
26 с.
1096 MKD 
PDF
Машини за пробивање тунели - Затворачи/вентили за воздух - Барања за безбедност
МКС EN 12110+A1:2009
EN 12110:2002+A1:2008
English
Повлечен 
2009-09-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Машини за пробивање тунели - Затворачи/вентили за воздух - Барања за безбедност
English
Повлечен 
2006-04-30 
31 с.
1210 MKD 
PDF
Машини за пробивање тунели - Машини за пробивање тунели, машини за континуиран ископ и ударни разбивачи на карпи - Барања за безбденост
English
Публикуван 
2014-06-30 
43 с.
1399 MKD 
PDF
Машини за тунели - Пробивачи на пат, рударски машини за непрекината работа и машини со ударна глава - Барања за безбедност
МКС EN 12111+A1:2011
EN 12111:2002+A1:2009
English
Повлечен 
2011-04-30 
32 с.
1210 MKD 
PDF
Машини за тунели - Пробивачи на пат, рударски машини за непрекината работа и машини со ударна глава - Барања за безбедност
МКС EN 12336+А1:2009
EN 12336:2005+A1:2008
English
Повлечен 
2009-09-30 
43 с.
1399 MKD 
PDF
Машини за пробивање тунели - Машини со заштита, потисни вртливи машини со хеликоиден транспортер, влечни вртливи машини со хеликоиден транспортер и опрема за обложување тунели- Безбедносни барања
МКС EN 14067-5+A1:2011
EN 14067-5:2006+A1:2010
English
Публикуван 
2011-04-30 
35 с.
1248 MKD 
PDF
Опрема за железници - Аеродинамика - Дел 5: Барања и процедури за испитување на аеродинамика во тунели (идентичен со EN 14067-5:2003+A1:2010)
English
Публикуван 
2014-06-30 
54 с.
1550 MKD 
PDF
Машини за пробивање тунели - Барања за безбедност
English
Повлечен 
2006-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
Безбедност на машините за пробивање тунели без заштитник и на машините за дупчење карпи
МКС EN 815:2006/A1:2006
EN 815:1996/A1:2005
English
Повлечен 
2006-11-30 
5 с.
492 MKD 
PDF
Безбедност на машините за пробивање тунели без заштитник и на машините за дупчење карпи - Амандман 1
МКС EN 815+A2:2009
EN 815:1996+A2:2008
English
Повлечен 
2009-09-30 
40 с.
1323 MKD 
PDF
Безбедност на машините без заштита за пробивање тунели и на машините за дупчење карпи - Безбедносни барања

12 најдени, страна 1 од 1 Испечати го пребараниот резултат        1