Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN 60601-2-19:2007/A1:2007
EN 60601-2-19:1996/A1:1996
English
Повлечен 
2007-05-30 
17 с.
870 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-19: Посебни барања за безбедност на инкубатори за бебиња
МКС EN 60601-2-19:2011
IEC 60601-2-19:2009; EN 60601-2-19:2009
English
Публикуван 
2011-04-30 
42 с.
1399 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-19: Посебни барања за основна безбедност и суштински карактеристики на инкубатори за бебиња (идентичен со EN 60601-2-19:2009)
МКС EN 60601-2-2:2009
EN 60601-2-2:2007
English
Повлечен 
2009-11-30 
4 с.
416 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-2: Посебни барања за безбедност на високофреквентна хируршка опрема
МКС EN 60601-2-2:2011
IEC 60601-2-2:2009; EN 60601-2-2:2009
English
Публикуван 
2011-04-30 
86 с.
1966 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-2: Посебни барања за основна безбедност и суштествени карактеристики на високофреквентна хируршка опрема и високофреквентни хируршки додатоци (идентичен со EN 60601-2-2:2009)
МКС EN 60601-2-20:2011
IEC 60601-2-20:2009; EN 60601-2-20:2009
English
Публикуван 
2011-04-30 
41 с.
1399 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-20: Посебни барања за основна безбедност и суштествени карактеристики на транспортни инкубатори за новороденчиња (идентичен со EN 60601-2-20:2009)
МКС EN 60601-2-21:2007
EN 60601-2-21:1994
English
Повлечен 
2007-05-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-21: Посебни барања за безбедност на затоплувачи за бебиња со зрачење
МКС EN 60601-2-21:2007/A1:2007
EN 60601-2-21:1994/A1:1996
English
Повлечен 
2007-05-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-21: Посебни барања за безбедност на затоплувачи за бебиња со зрачење
МКС EN 60601-2-21:2011
IEC 60601-2-21:2009; EN 60601-2-21:2009
English
Публикуван 
2011-04-30 
40 с.
1323 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-21: Посебни барања за основна безбедност и суштествени карактеристики на затоплувачи за новороденчиња со зрачење (идентичен со EN 60601-2-21:2009)
МКС EN 60601-2-22:2007
IEC 60601-2-22:2007; EN 60601-2-22:1996
English
Повлечен 
2007-05-30 
29 с.
1134 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-22: Посебни барања за безбедност на дијагностичка и терапевтска ласерска опрема (идентичен со EN 60601-2-22:1996)
МКС EN 60601-2-23:2007
EN 60601-2-23:2000
English
Повлечен 
2007-05-30 
39 с.
1323 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-23: Посебни барања за безбедност на опрема за следење на делумен притисок на кожата вклучувајќи и основно работење (идентичен со EN 60601-2-23:2000)
МКС EN 60601-2-24:2007
IEC 60601-2-24:1998; EN 60601-2-24:1998
English
Повлечен 
2007-05-30 
68 с.
1701 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-24: Посебни барања за безбедност на пумпи и контролори за инфузија (идентичен со EN 60601-2-24:1998)
МКС EN 60601-2-25:2007
IEC 60601-2-25:1993; EN 60601-2-25:1995
English
Повлечен 
2007-05-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-25: Посебни барања за безбедност на електрокардиографи
МКС EN 60601-2-25:2007/A1:2007
IEC 60601-2-25:1993/AMD1:1999; EN 60601-2-25:1995/A1:1999
English
Повлечен 
2007-05-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-25: Посебни барања за безбедност на електрокардиографи
МКС EN 60601-2-26:2007
IEC 60601-2-26:2002; EN 60601-2-26:2003
English
Повлечен 
2007-05-30 
23 с.
999 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-26: Посебни барања за безбедност на електроенцефалографи (идентичен со EN 60601-2-26:2003)
МКС EN 60601-2-27:2007
IEC 60601-2-27:2005; EN 60601-2-27:2006
English
Повлечен 
2007-06-30 
69 с.
1701 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-27: Посебни барања за безбедност на опрема за надгледување на електрокардиограф вклучувајќи и основно работење (идентичен со EN 60601-2-27:2006)
МКС EN 60601-2-28:2007
EN 60601-2-28:1993
English
Повлечен 
2007-05-30 
23 с.
999 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-28: Посебни барања за безбедност на рендгенски изворни системи и рендгенски цевкасти системи за медицинска дијагностика (идентичен со EN 60601-2-28:1993)
МКС EN 60601-2-28:2011
IEC 60601-2-28:2010; EN 60601-2-28:2010
English
Публикуван 
2011-04-30 
23 с.
999 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-28: Посебни барања за основна безбедност и суштествени карактеристики на рендгенски цевки за медицинска дијагностика (идентичен со EN 60601-2-28:2010)
МКС EN 60601-2-29:2007
EN 60601-2-29:1999
English
Повлечен 
2007-05-30 
34 с.
1248 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-29: Посебни барања за безбедност на симулатори за радиотерапија
МКС EN 60601-2-29:2010
IEC 60601-2-29:2008; EN 60601-2-29:2008
English
Публикуван 
2010-07-30 
29 с.
1134 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-29: Посебни барања за безбедност на симулатори за радиотерапија (идентичен со EN 60601-2-29:2008)
МКС EN 60601-2-3:2007
IEC 60601-2-3:1991; EN 60601-2-3:1993
English
Повлечен 
2007-05-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-3: Посебни барања за безбедност на опрема за терапија со кратки бранови

334 најдени, страна 6 од 17 Испечати го пребараниот резултат          2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9