Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN 60601-2-3:2007/A1:2007
IEC 60601-2-3:1991/AMD1:1998; EN 60601-2-3:1993/A1:1998
English
Повлечен 
2007-05-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-3: Посебни барања за безбедност на опрема за терапија со кратки бранови
МКС EN 60601-2-30:2007
EN 60601-2-30:2000
English
Повлечен 
2007-05-30 
49 с.
1474 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-30: Посебни барања за безбедност на автоматска циркулирачка неинвазивна опрема за следење крвен притисок вклучувајќи и основно работење (идентичен со EN 60601-2-30:2000)
МКС EN 60601-2-31:2007
EN 60601-2-31:1995
English
Повлечен 
2007-05-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-31: Посебни барања за безбедност на надворешни кардиопејсмејкери со внатрешен извор на енергија
МКС EN 60601-2-31:2007/A1:2007
EN 60601-2-31:1995/A1:1998
English
Повлечен 
2007-05-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-31: Посебни барања за безбедност на надворешни кардиопејсмејкери со внатрешен извор на енергија
МКС EN 60601-2-32:2007
IEC 60601-2-32:1994; EN 60601-2-32:1994
English
Повлечен 
2007-05-30 
23 с.
999 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-32: Посебни барања за безбедност на опрема поврзана со рендгенска опрема (идентичен со EN 60601-2-32:1994)
МКС EN 60601-2-33:2007
EN 60601-2-33:2002
English
Повлечен 
2007-05-30 
44 с.
1399 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-33: Посебни барања за безбедност на опрема за медицинска дијагностика со магнетна резонанца
МКС EN 60601-2-33:2007/A1:2007
EN 60601-2-33:2002/A1:2005
English
Повлечен 
2007-05-30 
44 с.
1399 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-33: Посебни барања за безбедност на опрема за медицинска дијагностика со магнетна резонанца - Амандман
МКС EN 60601-2-33:2007/A2:2010
EN 60601-2-33:2002/A2:2008
English
Повлечен 
2010-07-30 
21 с.
999 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-33: Посебни барања за безбедност на опрема за медицинска дијагностика со магнетна резонанца-Амандман
МКС EN 60601-2-34:2007
IEC 60601-2-34:2000; EN 60601-2-34:2000
English
Повлечен 
2007-05-30 
31 с.
1210 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-34: Посебни барања за безбедност на инвазивна опрема за следење крвен притисок вклучувајќи и основно работење (идентичен со EN 60601-2-34:2000)
МКС EN 60601-2-35:2007
EN 60601-2-35:1996
English
Повлечен 
2007-05-30 
52 с.
1550 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-35: Посебни барања за безбедност на ќебиња, перници и душеци наменети за греење при медицинска употреба (идентичен со EN 60601-2-35:1996)
МКС EN 60601-2-36:2007
IEC 60601-2-37:2007; EN 60601-2-36:1997
English
Повлечен 
2007-05-30 
21 с.
999 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-36: Посебни барања за безбедност на опрема за екстракорпореално индуцирана литотрипсија (идентичен со EN 60601-2-36:1997)
МКС EN 60601-2-37:2009
IEC 60601-2-37:2007; EN 60601-2-37:2008
English
Публикуван 
2009-11-30 
46 с.
1474 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-37: Посебни барања за основна безбедност и суштински перформанси на ултразвучна медицинска опрема за дијагностика и мониторинг (идентичен со EN 60601-2-37:2008)
МКС EN 60601-2-38:2007
EN 60601-2-38:1996
English
Повлечен 
2007-05-30 
18 с.
870 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-38: Посебни барања за безбедност на бoлнички кревети кои функционираат на електрична енергија
МКС EN 60601-2-38:2007/A1:2007
EN 60601-2-38:1996/A1:2000
English
Повлечен 
2007-05-30 
18 с.
870 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-38: Посебни барања за безбедност на бoлнички кревети кои функционираат на електрична енергија-Амандман
МКС EN 60601-2-39:2007
EN 60601-2-39:1999
English
Повлечен 
2007-05-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-39: Посебни барања за безбедност на опрема за перитонеална дијализа
МКС EN 60601-2-39:2009
IEC 60601-2-39:2007; EN 60601-2-39:2008
English
Публикуван 
2009-11-30 
22 с.
999 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-39: Посебни барања за основна безбедност и суштински перформанси на перитонеална опрема за дијализа (идентичен со EN 60601-2-39:2008)
МКС EN 60601-2-4:2007
EN 60601-2-4:2003
English
Повлечен 
2007-05-30 
31 с.
1210 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-4: Посебни барања за безбедност на кардиодефибрилатори (идентичен со EN 60601-2-4:2003)
МКС EN 60601-2-40:2007
IEC 60601-2-40:1998; EN 60601-2-40:1998
English
Публикуван 
2007-05-30 
21 с.
999 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-40: Посебни барања за безбедност на електромиографи и опрема за предизвикана реакција (идентичен со EN 60601-2-40:1998)
МКС EN 60601-2-41:2007
EN 60601-2-41:2000
English
Повлечен 
2007-05-30 
42 с.
1399 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-41: Посебни барања за безбедност на хируршки светилки и светилки за дијагностицирање
МКС EN 60601-2-41:2011
IEC 60601-2-41:2009; EN 60601-2-41:2009
English
Публикуван 
2011-04-30 
42 с.
1399 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-41: Посебни барања за основна безбедност и суштествени карактеристики на хируршки светилки и светилки за дијагностицирање (идентичен со EN 60601-2-41:2009)

334 најдени, страна 7 од 17 Испечати го пребараниот резултат          3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10