Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN 60079-29-1:2017
IEC 60079-29-1:2016; EN 60079-29-1:2016
English
Публикуван 
2017-02-28 
55 с.
1550 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 29-1: Детектори за гас - Карактеристични барања на детектори за запаливи гасови
МКС EN 60079-29-2:2008
IEC 60079-29-2:2007; EN 60079-29-2:2007
English
Повлечен 
2008-06-30 
105 с.
2117 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 29-2: Детектори за гас - Избор, инсталација, користење и одржување на детектори за запаливи гасови и кислород (идентичен со EN 60079-29-2:2007)
МКС EN 60079-29-2:2015
EN 60079-29-2:2015
English
Публикуван 
2015-07-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 29-2: Детектори за гас - Избор, инсталација, користење и одржување на детектори за запаливи гасови и кислород
МКС EN 60079-29-3:2015
EN 60079-29-3:2014
English
Публикуван 
2015-02-28 
с.
0 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 29-3: Детектори за гас - Упатство за безбедност на функционирањето на фиксни системи за детекција за гас
МКС EN 60079-29-4:2012
IEC 60079-29-4:2009; EN 60079-29-4:2010
English
Публикуван 
2012-10-30 
75 с.
1814 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери – Дел 29-4: Детектори за гас – Карактеристични барања на детектори од отворен пат за запаливи гасови
МКС EN 60079-30-1:2008
IEC 60079-30-1:2007; EN 60079-30-1:2007
English
Публикуван 
2008-06-30 
53 с.
1550 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 30-1: Електрична отпорност утврдена со загревање - Општи услови и услови за испитување (идентичен со EN 60079-30-1:2007)
МКС EN 60079-30-1:2018
EN 60079-30-1:2017
English
Публикуван 
2018-02-28 
с.
0 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 30-1: Електрична отпорност утврдена со загревање - Општи услови и услови за испитување
МКС EN 60079-30-2:2008
IEC 60079-30-2:2007; EN 60079-30-2:2007
English
Публикуван 
2008-06-30 
105 с.
2117 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 30-2: Електрична отпорност утврдена со загревање - Упатство за примена при проектирање, инсталација и одржување (идентичен со EN 60079-30-2:2007)
МКС EN 60079-30-2:2018
IEC 60079-30-2:2007; EN 60079-30-2:2017
English
Публикуван 
2018-02-28 
с.
0 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 30-2: Електрична отпорност утврдена со загревање - Упатство за примена при проектирање, монтирање и одржување
МКС EN 60079-31:2010
IEC 60079-31:2008; EN 60079-31:2009
English
Повлечен 
2010-05-30 
21 с.
999 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 31: Заштита на опрема со оклоп “t“ од запаллива прашина (идентичен со EN 60079-31:2009)
МКС EN 60079-31:2015
IEC 60079-31:2013; EN 60079-31:2014
English
Публикуван 
2015-02-28 
28 с.
1134 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 31: Заштита на опрема со оклоп “t“ од запаллива прашина
МКС EN 60079-32-2:2015
IEC 60079-32-2:2015; EN 60079-32-2:2015
English
Публикуван 
2015-07-30 
с.
0 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - дел 32-2Ч Електростатски опасности - Тестови
МКС EN 60079-33:2015
IEC 60079-33:2012; CLC/TR 60079-33:2015
English
Публикуван 
2015-07-30 
79 с.
1814 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 33: Заштита на опрема со посебна заштита "S"
МКС EN 60079-35-1:2012
IEC 60079-35-1:2011; EN 60079-35-1:2011
English
Публикуван 
2012-12-30 
25 с.
1096 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 35-1: Светилки за шлем за употреба во рудници осетливи на запалив гас - Општи барања - Изработка и испитување во однос на опасност од експлозија
МКС EN 60079-35-1:2012/AC:2012
EN 60079-35-1:2011/AC:2011
English
Публикуван 
2012-12-30 
38 с.
0 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 35-1: Светилки за шлем за употреба во рудници осетливи на запалив гас - Општи барања - Изработка и испитување во однос на опасност од експлозија
МКС EN 60079-35-2:2012
IEC 60079-35-2:2011; EN 60079-35-2:2012
English
Публикуван 
2012-12-30 
25 с.
1096 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 35-1: Светилки за шлем за употреба во рудници осетливи на запалив гас - Перформанси и други безбедносни прашања
МКС EN 60079-5:2008
IEC 60079-5:2007; EN 60079-5:2007
English
Повлечен 
2008-06-30 
43 с.
1399 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 5: Заштита на опрема со полнење со прашок „q" (идентичен со EN 60079-5:2007)
МКС EN 60079-5:2015
IEC 60079-5:2015; EN 60079-5:2015
English
Публикуван 
2015-07-30 
41 с.
1399 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 5: Заштита на опрема со полнење со прашок „q"
МКС EN 60079-6:2008
IEC 60079-6:2007; EN 60079-6:2007
English
Повлечен 
2008-06-30 
31 с.
1210 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 6: Заштита на опрема со потопување во масло „o" (идентичен со EN 60079-6:2007)
МКС EN 60079-6:2016
IEC 60079-6:2015; EN 60079-6:2015
English
Публикуван 
2016-06-30 
52 с.
1550 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 6: Заштита на опрема со потопување во масло „o"

166 најдени, страна 6 од 9 Испечати го пребараниот резултат          4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9