Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Повлечен 
2006-05-30 
68 с.
1701 MKD 
PDF
Електричен апарат за потенцијално експлозивни атмосфери - Основни барања
МКС EN 50014:2006/A1:2006
EN 50014:1997/A1:1999
English
Повлечен 
2006-05-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Електричен апарат за потенцијално експлозивни атмосфери - Основни барања
МКС EN 50014:2006/A2:2006
EN 50014:1997/A2:1999
English
Повлечен 
2006-05-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Електричен апарат за потенцијално експлозивни атмосфери - Основни барања
English
Повлечен 
2006-05-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Електричен апарат за потенцијално експлозивни атмосфери - Потопување во масло „о“ (идентичен сo EN 50015:1998)
English
Повлечен 
2006-05-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Електричен апарат за потенцијално експлозивни атмосфери - Полнење со прашок „q“ (идентичен сo EN 50017:1998)
English
Повлечен 
2006-05-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Електричен апарат за потенцијално експлозивни атмосфери - Непродорно куќиште „d“
МКС EN 50018:2006/A1:2006
EN 50018:2000/A1:2002
English
Повлечен 
2006-05-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Електричен апарат за потенцијално експлозивни атмосфери - Непродорно куќиште „d“
English
Повлечен 
2006-05-30 
49 с.
1474 MKD 
PDF
Електричен апарат за потенцијално експолозивни атмосфери - Зголемена заштита „е“ + Корекција од 4.2003 (идентичен сo EN 50019:2000)
English
Повлечен 
2006-05-30 
93 с.
1966 MKD 
PDF
Електричeн апарат за потенцијално експлозивни атмосфери - Самозаштита „i“ (идентичен сo EN 50020:2002)
МКС EN 50104:2006/A1:2006
EN 50104:2002/A1:2004
English
Повлечен 
2006-05-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Електричeн апарат за откривање (детектирање) и мерење на кислород - Технички барања и методи на тестирање
English
Повлечен 
2012-10-30 
48 с.
1474 MKD 
PDF
Стационарна опрема за електростатичко нанесување на запалив материјал – Барања за безбедност
English
Публикуван 
2015-07-30 
54 с.
1550 MKD 
PDF
Стационарна опрема за електростатичко нанесување на запалив материјал – Барања за безбедност
МКС EN 50281-1-1:2006
EN 50281-1-1:1998
English
Повлечен 
2006-06-30 
2 с.
378 MKD 
PDF
Електричен апарат за употреба во услови на присуство на запалива прашина - Дел 1-1: Електричен апарат заштитен со куќиште - Изработка и тестирање
МКС EN 50281-1-1:2006/A1:2006
EN 50281-1-1:1998/A1:2002
English
Повлечен 
2006-06-30 
2 с.
378 MKD 
PDF
Електричен апарат за употреба во услови на присуство на запалива прашина - Дел 1-1: Електричен апарат заштитен со куќиште - Изработка и тестирање
МКС EN 50281-1-2:2006
EN 50281-1-2:1998
English
Повлечен 
2006-06-30 
34 с.
1248 MKD 
PDF
Електричен апарат за употреба во услови на присуство на запалива прашина - Дел 1-2: Електричен апарат заштитен со куќиште - Избор, монтажа и одржување
МКС EN 50281-1-2:2006/A1:2006
EN 50281-1-2:1998/A1:2002
English
Повлечен 
2006-06-30 
2 с.
378 MKD 
PDF
Електричен апарат за употреба во услови на присуство на запалива прашина - Дел 1-2: Електричен апарат заштитен со куќиште - Избор, монтажа и одржување + Корекција од 12.1999
МКС EN 50281-2-1:2006
EN 50281-2-1:1998
English
Повлечен 
2006-06-30 
59 с.
1550 MKD 
PDF
Електричен апарат за употреба во услови на запалива прашина - Дел 2-1: Методи за тестирање - Методи за одредување минимални температури на палење на прашина (идентичен сo EN 50281-2-1:1998)
English
Повлечен 
2018-02-28 
59 с.
0 MKD 
PDF
Електрични апарати за употреба во услови на запалива прашина - Дел 2-1: Методи за тестирање - Методи за одредување минимални температури на палење на прашина
English
Повлечен 
2006-06-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Посебни барања за изработка, тестирање и обележување на електричен апарат за опрема од група II, категорија 1 G (идентичен сo EN 50284:1999)
English
Публикуван 
2006-06-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Опрема од група I, категорија М1, наменета за работа во атмосфери со присуство на запаливи гасови и/или јагленова прашина (идентичен сo EN 50303:2000)

166 најдени, страна 2 од 9 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7