Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Публикуван 
2006-06-30 
41 с.
1399 MKD 
PDF
Вентилирани преносливи простории со или без сопствен механизам за испуштање + Корекција 12.2005 (идентичен со EN 50381:2004)
English
Публикуван 
2018-02-28 
2 с.
0 MKD 
PDF
Преносливи вентилирани простории со или без сопствен механизам за испуштање
МКС EN 50394-1:2007
EN 50394-1:2004
English
Повлечен 
2007-06-30 
22 с.
999 MKD 
PDF
Електрични апарати за потенцијално експлозивни атмосфери ( Група I ( Самозаштитни системи ( Дел 1: Изработка и тестирање (идентичен со EN 50394-1:2004)
English
Публикуван 
2010-05-30 
37 с.
1323 MKD 
PDF
Безбедносни барања за уредите за безбедно функционирање на опремата од аспект на ризикот од експлозија (идентичен со EN 50495:2010)
English
Публикуван 
2016-11-30 
71 с.
1814 MKD 
PDF
Монтажа на електрични инсталации во рудници
МКС EN 60079-0:2007
EN 60079-0:2004
English
Повлечен 
2007-06-30 
78 с.
1814 MKD 
PDF
Електрични апарати за атмосфери со експлозивен гас - Дел 0: Општи барања (IEC 60079-0:2004) (идентичен со EN 60079-0:2004)
МКС EN 60079-0:2007
IEC 60079-0:2007; EN 60079-0:2006
English
Повлечен 
2007-11-30 
24 с.
1096 MKD 
PDF
Електрични апарати за атмосфери со експлозивен гас ( Дел 0: Општи барања (IEC 60079-0:2004, модификуван) (идентичен со EN 60079-0:2006)
МКС EN 60079-0:2009
IEC 60079-0:2007; EN 60079-0:2009
English
Повлечен 
2009-12-30 
191 с.
2495 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери ( Дел 0: Опрема - Општи барања
МКС EN 60079-0:2012
IEC 60079-0:2011; EN 60079-0:2012
English
Публикуван 
2012-12-30 
319 с.
2986 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери -Дел 0: Опрема - Општи барања
МКС EN 60079-0:2012/A11:2015
EN 60079-0:2012/A11:2013
English
Публикуван 
2015-02-28 
5 с.
492 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери -Дел 0: Опрема - Општи барања
МКС EN 60079-0:2018
IEC 60079-0:2017; EN IEC 60079-0:2018
English
Публикуван 
2018-07-30 
296 с.
2986 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери -Дел 0: Опрема - Општи барања
МКС EN 60079-1:2007
IEC 60079-1:2007; EN 60079-1:2004
English
Повлечен 
2007-02-28 
71 с.
1814 MKD 
PDF
Електричен апарат за експлозивни гасни атмосфери – Дел 1: Непродорно куќиште „d”
МКС EN 60079-1:2008
IEC 60079-1:2007; EN 60079-1:2007
English
Повлечен 
2008-06-30 
148 с.
2230 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 1: Заштита на опрема со непродорно куќиште „d" (идентичен со EN 60079-1:2007)
МКС EN 60079-1:2015
IEC 60079-1:2014; EN 60079-1:2014
English
Публикуван 
2015-02-28 
189 с.
2495 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 1: Заштита на опрема со непродорно куќиште „d"
МКС EN 60079-1:2015/AC:2018-09:2019
EN 60079-1:2014/AC:2018-09
English
Публикуван 
2019-02-28 
с.
0 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 1: Заштита на опрема со непродорно куќиште "d"
МКС EN 60079-10:2007
EN 60079-10:2003
English
Повлечен 
2007-02-28 
60 с.
1550 MKD 
PDF
Електричен апарат за експлозивни гасни атмосфери – Дел 10: Класификација на опасни средини
МКС EN 60079-10-1:2009
IEC 60079-10-1:2008; EN 60079-10-1:2009
English
Повлечен 
2009-12-30 
135 с.
2230 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 10-1: Класификација на средини - Експлозивни гасни атмосфери (идентичен со EN 60079-10-1:2009)
МКС EN 60079-10-1:2016
IEC 60079-10-1:2015/COR1:2015; IEC 60079-10-1:2015; EN 60079-10-1:2015
English
Публикуван 
2016-06-30 
227 с.
2646 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 10-1: Класификација на средини - Експлозивни гасни атмосфери
МКС EN 60079-10-2:2009
IEC 60079-10-2:2009; EN 60079-10-2:2009
English
Повлечен 
2009-12-30 
61 с.
1701 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 10-2: Класификација на средини - Aтмосфери на запалива прашина (идентичен со EN 60079-10-2:2009)
МКС EN 60079-10-2:2015
IEC 60079-10-2:2015; EN 60079-10-2:2015
English
Публикуван 
2015-07-30 
56 с.
1550 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 10-2: Класификација на средини - Aтмосфери на запалива прашина

166 најдени, страна 3 од 9 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7