Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN 60079-11:2007
IEC 60079-11:2006; EN 60079-11:2007
English
Повлечен 
2007-06-30 
233 с.
2646 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери ( Дел 11: Опрема заштитена со самозаштита „i"
МКС EN 60079-11:2012
IEC 60079-11:2011; EN 60079-11:2012
English
Публикуван 
2012-12-30 
289 с.
2986 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери -Дел 11: Опрема заштитена со самозаштита „i"
МКС EN 60079-13:2012
IEC 60079-13:2010; EN 60079-13:2010
English
Публикуван 
2012-12-30 
39 с.
1323 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери -Дел 11: Опрема заштитена во соба под притисок „ p "
МКС EN 60079-13:2018
IEC 60079-13:2017; EN 60079-13:2017
English
Публикуван 
2018-02-28 
с.
0 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери -Дел 13: Вид на заштита на опремата во просторија со надпритисок ,, p” и присилно вентилирана просторија ,,v".
МКС EN 60079-14:2007
EN 60079-14:2003
English
Повлечен 
2007-02-28 
65 с.
1701 MKD 
PDF
Електричен апарат за експлозивни гасни атмосфери – Дел 14: Електрична инсталација во опасни средини
МКС EN 60079-14:2009
IEC 60079-14:2007; EN 60079-14:2008
English
Повлечен 
2009-05-30 
196 с.
2495 MKD 
PDF
Електричен апарат за експлозивни гасни атмосфери - Дел 14: Електрични инсталации во опасни средини (различни од рудници)
МКС EN 60079-14:2014/AC:2016
IEC 60079-14:2013/COR1:2016; EN 60079-14:2014/AC:2016
English
Публикуван 
2016-11-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 14: Проектирање, избор и изведба на електрични инсталации
МКС EN 60079-14:2015
IEC 60079-14:2013; EN 60079-14:2014
English
Публикуван 
2015-02-28 
282 с.
2986 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 14: Дизајн, селекција и монтажа на електрични инсталации
МКС EN 60079-15:2006
EN 60079-15:2003
English
Повлечен 
2006-06-30 
84 с.
1966 MKD 
PDF
Електричен апарат за атмосфери со експлозивен гас - Дел 15: Тип на заштита „n“ (идентичен сo EN 60079-15:2003)
МКС EN 60079-15:2007
EN 60079-15:2005
English
Повлечен 
2007-02-28 
160 с.
2344 MKD 
PDF
Електричен апарат за експлозивни гасни атмосфери – Дел 15: Изработка, тестирање и одбележување на електрична опрема со тип на заштита „n“ (идентичен сo EN 60079-15:2005)
МКС EN 60079-15:2012
IEC 60079-15:2010; EN 60079-15:2010
English
Публикуван 
2012-12-30 
146 с.
2230 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери -Дел 15: Опрема заштитена со тип на заштита „n"
МКС EN 60079-15:2019
IEC 60079-15:2005; EN IEC 60079-15:2019
English
Публикуван 
2019-10-30 
с.
0 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери -Дел 15: Опрема заштитена со тип на заштита „n"
МКС EN 60079-17:2007
EN 60079-17:2003
English
Повлечен 
2007-02-28 
27 с.
1134 MKD 
PDF
Електричен апарат за експлозивни гасни атмосфери –Дел 17: Контрола и одржување на електричната инсталација во опасни средини (различни од рудници)
МКС EN 60079-17:2008
IEC 60079-17:2007; EN 60079-17:2007
English
Публикуван 
2008-06-30 
74 с.
1814 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 17: Технички преглед и одржување на електрични инсталации (идентичен со EN 60079-17:2007)
МКС EN 60079-17:2008
IEC 60079-17:2007; EN 60079-17:2007
Macedonian
Публикуван 
2008-06-30 
45 с.
1399 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 17: Технички преглед и одржување на електрични инсталации (идентичен со EN 60079-17:2007)
МКС EN 60079-17:2015
IEC 60079-17:2013; EN 60079-17:2014
English
Публикуван 
2015-02-28 
282 с.
2986 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 17: Технички преглед и одржување на електрични инсталации
МКС EN 60079-18:2007
EN 60079-18:2004
English
Повлечен 
2007-02-28 
35 с.
1248 MKD 
PDF
Електричен апарат за експлозивни гасни атмосфери – Дел 18: Изработка, тестирање и одбележување на електрична опрема со тип на херметичка заштита „m“
English
Публикуван 
2008-10-30 
с.
0 MKD 
PDF
Електричен апарат за експлозивни гасни атмосфери - Дел 18: Изработка, тестирање и одбележување на електрична опрема со тип на херметичка заштита „m“ - Коригендум
МКС EN 60079-18:2010
IEC 60079-18:2009; EN 60079-18:2009
English
Повлечен 
2010-05-30 
62 с.
1701 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 18: Херметичка заштита на опремата “m“ (идентичен со EN 60079-18:2009)
МКС EN 60079-18:2015
IEC 60079-18:2014; EN 60079-18:2015
English
Публикуван 
2015-07-30 
72 с.
1814 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 18: Херметичка заштита на опремата “m“

166 најдени, страна 4 од 9 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7