Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN 60079-18:2015/A1:2018
IEC 60079-18:2014/AMD1:2017; EN 60079-18:2015/A1:2017
English
Публикуван 
2018-02-28 
5 с.
492 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 18: Херметичка заштита на опремата “m“
МКС EN 60079-18:2015/AC:2019
EN 60079-18:2015/AC:2018-09
English
Публикуван 
2019-02-28 
2 с.
0 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 18: Херметичка заштита на опрема "m"
МКС EN 60079-19:2008
IEC 60079-19:2010; EN 60079-19:2007
English
Повлечен 
2008-06-30 
132 с.
2230 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 19: Поправка, ремонт и подобрување на опремата
МКС EN 60079-19:2012
IEC 60079-19:2010; EN 60079-19:2011
English
Публикуван 
2012-12-30 
132 с.
2230 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 19: Поправка, ремонт и подобрување на опремата
МКС EN 60079-19:2012/A1:2015
IEC 60079-19:2010/AMD1:2015; EN 60079-19:2011/A1:2015
English
Публикуван 
2015-07-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 19: Поправка, обновување и реконструкција на опремата
МКС EN 60079-2:2007
EN 60079-2:2004
English
Повлечен 
2007-02-28 
50 с.
1474 MKD 
PDF
Електричен апарат за експлозивни гасни атмосфери – Дел 2: Куќиште под притисок „p”
МКС EN 60079-2:2008
IEC 60079-2:2007; EN 60079-2:2007
English
Повлечен 
2008-06-30 
111 с.
2117 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 2: Заштита на опрема со куќиште под притисок „p" (идентичен со EN 60079-2:2007)
МКС EN 60079-2:2015
IEC 60079-2:2014; EN 60079-2:2014
English
Публикуван 
2015-04-30 
140 с.
2230 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 2:Заштита на опрема со куќиште под притисок "p"
МКС EN 60079-2:2015/AC:2015
IEC 60079-2:2014/COR1:2015; EN 60079-2:2014/AC:2015
English
Публикуван 
2015-12-30 
8 с.
0 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 2:Заштита на опрема со куќиште под притисок "p"
МКС EN 60079-20-1:2010
IEC 60079-20-1:2010; EN 60079-20-1:2010
English
Публикуван 
2010-05-30 
152 с.
2344 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 20-1: Карактеристики на материјалот за класификација на гасови и пареи - Испитни методи и податоци
МКС EN 60079-25:2007
EN 60079-25:2004
English
Повлечен 
2007-06-30 
127 с.
2230 MKD 
PDF
Електрични апарати за атмосфери со експлозивен гас ( Дел 25: Самозаштитни системи (IEC 60079-25:2003) (идентичен со EN 60079-25:2004)
МКС EN 60079-25:2012
IEC 60079-25:2010; EN 60079-25:2010
English
Публикуван 
2012-12-30 
151 с.
2344 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери-Дел 25: Безусловно безбедни електрични системи
МКС EN 60079-26:2007
EN 60079-26:2004
English
Повлечен 
2007-06-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Електрични апарати за атмосфери со експлозивен гас ( Дел 26: Изработка, тестирање и одбележување на електрични апарати од II група, категорија 1 G (IEC 60079-26:2004, модификуван) (идентичен со EN 60079-26:2004)
МКС EN 60079-26:2008
IEC 60079-26:2006; EN 60079-26:2007
English
Повлечен 
2008-06-30 
25 с.
1096 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 26: Опрема со ниво на заштита на опремата (EPL) Ga (идентичен со EN 60079-26:2007)
МКС EN 60079-26:2015
EN 60079-26:2015
English
Публикуван 
2015-02-28 
6 с.
492 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 26: Опрема со ниво на заштита на опремата (EPL) Ga
МКС EN 60079-27:2007
EN 60079-27:2006
English
Повлечен 
2007-06-30 
17 с.
870 MKD 
PDF
Електрични апарати за атмосфери со експлозивен гас ( Дел 27: Концепт на спојно поле со самозаштита (FISCO) и концепт на незапаливо спојно поле (FNICO) (IEC 60079-27:2005 ) (идентичен со EN 60079-27:2006)
МКС EN 60079-27:2009
IEC 60079-27:2008; EN 60079-27:2008
English
Публикуван 
2009-05-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери ( Дел 27: Концепт на опрема со самозаштита за приклучување на електронски собирници (FISCO) (идентичен со EN 60079-27:2008)
МКС EN 60079-28:2008
IEC 60079-28:2006; EN 60079-28:2007
English
Повлечен 
2008-06-30 
39 с.
1323 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 28: Заштита на опрема и преносни системи со примена на оптичко зрачење (идентичен со EN 60079-28:2007)
МКС EN 60079-28:2015
EN 60079-28:2015
English
Публикуван 
2015-12-30 
с.
0 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 28: Заштита на опрема и преносни системи со примена на оптичко зрачење
МКС EN 60079-29-1:2008
IEC 60079-29-1:2007; EN 60079-29-1:2007
English
Публикуван 
2008-06-30 
100 с.
1966 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Дел 29-1: Детектори за гас - Карактеристични барања на детектори за запаливи гасови (идентичен со EN 60079-29-1:2007)

166 најдени, страна 5 од 9 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7