Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN ISO 663:2011
ISO 663:2007; EN ISO 663:2008
English
Повлечен 
2011-03-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло - Определување содржина на нерастворливи примеси (ISO 663:2007)
МКС EN ISO 663:2017
ISO 663:2017; EN ISO 663:2017
English
Публикуван 
2017-05-30 
с.
0 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло - Определување содржина на нерастворливи примеси (ISO 663:2007)
МКС EN ISO 6800:2010
ISO 6800:1997; EN ISO 6800:1997
English
Публикуван 
2010-12-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување состав на масни киселини на втората позиција од триглицеринските молекули (ISO 6800:1997)
МКС EN ISO 6883:2014
ISO 6883:2007; EN ISO 6883:2014
English
Повлечен 
2014-10-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло -Определување конвенционална маса на волумен (тежина на литар во воздух)
МКС EN ISO 6883:2017
ISO 6883:2017; EN ISO 6883:2017
English
Публикуван 
2017-05-30 
с.
0 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло -Определување конвенционална маса на волумен (тежина на литар во воздух)
МКС EN ISO 6885:2011
ISO 6885:2006; EN ISO 6885:2007
English
Повлечен 
2011-09-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на вредност на анисидин (ISO 6885:2006)
МКС EN ISO 6885:2017
ISO 6885:2016; EN ISO 6885:2016
English
Публикуван 
2017-03-30 
с.
0 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување вредност на анисидин (ISO 6885:2016)
МКС EN ISO 6886:2011
ISO 6886:2006; EN ISO 6886:2008
English
Повлечен 
2011-09-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на оксидативна стабилност (тест на забрзана оксидација) (ISO 6886:2006)
МКС EN ISO 6886:2017
ISO 6886:2016; EN ISO 6886:2016
English
Публикуван 
2017-03-30 
с.
0 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување оксидативна стабилност (тест на забрзана оксидација) (ISO 6886:2016)
МКС EN ISO 8292-1:2011
ISO 8292-1:2008; EN ISO 8292-1:2010
English
Публикуван 
2011-09-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на цврсти масти со пулсирачки NMR- Дел 1: Директен метод (ISO 8292-1:2008)
МКС EN ISO 8292-2:2011
ISO 8292-2:2008; EN ISO 8292-2:2010
English
Публикуван 
2011-09-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на цврсти масти со пулсирачки NMR- Дел 2: Индиректен метод (ISO 8292-2:2008)
МКС EN ISO 8294:2009
ISO 8294:1994; EN ISO 8294:1999
English
Публикуван 
2009-12-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на содржина на бакар, железо и никел - Метод на атомска апсорпција со графитна печка (ISO 8294:1994)
МКС EN ISO 8420:2011
ISO 8420:2002; EN ISO 8420:2002
English
Публикуван 
2011-09-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на содржина на поларни соединенија (ISO 8420:2002)
МКС EN ISO 8420:2011/AC:2011
ISO 8420:2002/Cor 1:2004; EN ISO 8420:2002/AC:2008
English
Публикуван 
2011-09-30 
1 с.
0 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на содржина на поларни соединенија (ISO 8420:2002/Cor 1:2004)
МКС EN ISO 8534:2011
ISO 8534:2008; EN ISO 8534:2008
English
Повлечен 
2011-09-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на содржина на вода Карл Фишер метод (без пиридин) (ISO 8534:2008)
МКС EN ISO 8534:2017
ISO 8534:2017; EN ISO 8534:2017
English
Публикуван 
2017-05-30 
с.
0 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на содржина на вода Карл Фишер метод (без пиридин)
МКС EN ISO 9832:2011
ISO 9832:2002; EN ISO 9832:2003
English
Публикуван 
2011-09-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определување на содржина на остаток од технички хексан (ISO 9832:2002)
МКС EN ISO 9936:2010
ISO 9936:2006; EN ISO 9936:2006
English
Повлечен 
2010-12-30 
17 с.
870 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на содржини на токоферол и токотриенол со течна хроматографија со високи перформанси (ISO 9936:2006)
МКС EN ISO 9936:2010/A1:2012
ISO 9936:2006/Amd 1:2011; EN ISO 9936:2006/A1:2011
English
Повлечен 
2012-06-30 
5 с.
492 MKD 
PDF
Масти и масла од животинско и растително потекло – Определувањесодржина на токоферол и токотриенол со HPLC метод – Амандман 1: Ажурирање на реагенси и потврда на валидноста на статистичките податоци (ISO 9936:2006/Amd 1:2011)
МКС EN ISO 9936:2010/AC:2010
ISO 9936:2006/Cor 1:2008; EN ISO 9936:2006/AC:2008
English
Повлечен 
2010-12-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Животински и растителни масти и масла - Определување на содржини на токоферол и токотриенол со течна хроматографија со високи перформанси (ISO 9936:2006/Cor 1:2008)-Коригендум

106 најдени, страна 5 од 6 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6