Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Термин во постапка на усогласување
Област:       Македонски:       Англиски:            

Област Македонски Англиски
Стандардизација-општо GATT TBT GATT TBT
Стандардизација-општо тело за стандардизација Standardizing body
Стандардизација-општо (pr) EN или нацрт европски стандард (pr) EN
Стандардизација-општо „прокси“ карактеристики "proxy” characteristics
Стандардизација-општо aide-memoire/бележник aide-memoire
Стандардизација-општо Alert "Alert"
Стандардизација-општо CCAT CCAT
Стандардизација-општо CCAT CCAT
Стандардизација-општо CEN MC CEN MC
Стандардизација-општо CEN и CENELEC внатрешни правила дел 2 CEN-CENELEC Internal Regulations part 2
Стандардизација-општо CEN и CENELEC членки CEN and CENELEC Members
Стандардизација-општо CEN менаџмент центар CEN Management Center
Стандардизација-општо CEN расправа CEN Enquiry
Стандардизација-општо CEN Технички одбор CEN Technical Board
Стандардизација-општо CEN/CENELEC Работна спогодба (CWA) CEN/CENELEC Workshop agreementop
Стандардизација-општо CENELEC BT CENELEC BT
Стандардизација-општо CENELEC BT одлука D130/C104 CENELEC BT decision D130/C104
Стандардизација-општо CLC/CS CLC/CS
Стандардизација-општо DG Enterprise DG Enterprise
Стандардизација-општо EC Група на регулатори на пожар EC Fire Regulators Group (FRG)
Стандардизација-општо fast-track fast-track
Стандардизација-општо ID (Толкувачки документи) IDs (Interpretative documents)
Стандардизација-општо ISO Дополнение ISO Supplement
Стандардизација-општо ISO изведени производи и пакети ISO derived products and packages
Стандардизација-општо ISO/IEC Упатство 21 ISO/IEC Guide 21
Стандардизација-општо O-членови O-members
Стандардизација-општо P-членови P-members
Стандардизација-општо TMB (Технички менаџмент одбор) TMB
Стандардизација-општо UAP следење UAP track
Стандардизација-општо Авторски хонорари Royalyies
Стандардизација-општо Авторско право на ISO ISO copyright
Стандардизација-општо Амандман Amendment
Стандардизација-општо Амандман и коригендум Amendment and corrigenda
Стандардизација-општо Ангажирање надворешни соработници Outsourcing
Стандардизација-општо Артикли за детска нега и употреба child-use and care articles
Стандардизација-општо Асоцијативен член Associate
Стандардизација-општо Барање-а Requirement
Стандардизација-општо Безбедност на деца Child safety
Стандардизација-општо Век на користење Service life
Стандардизација-општо Во фаза на јавна расправа Enquiry stage
Стандардизација-општо врата doorset
Стандардизација-општо Главен извршен директор CEO
Стандардизација-општо Гласачки ливчиња Ballots
Стандардизација-општо Глобален директориум Global Directory
Стандардизација-општо говорник speaker
Стандардизација-општо говорник speaker
Стандардизација-општо Градежни служби Building services
Стандардизација-општо Гранично ниво Threshold level
Стандардизација-општо Груб агрегат Coarse aggregate
Стандардизација-општо Декларирани перфоманси на производот Declared performances of the product

470 најдени, страна 5 од 10    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7