Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Усогласен термин

Насловна » Стандардизација » Усогласен термин » Резултати од пребарувањето:
Област:       Македонски:       Англиски:            

Област Македонски Англиски
Моторни возила бандаж со полувовлечен центар semi-drop-center rim
Моторни возила бандаж со рамна основа flat base rim
Моторни возила бандаж со свиткана основа tapered base rim
Моторни возила бандажна сопирачка rim brake
Моторни возила бапон серија balloon series
Моторни возила барабан drum
Моторни возила барабан на сопирачка brake drum
Моторни возила барање за означување; услови за означување marking requirement
Моторни возила барање; пријава application
Моторни возила барометарски притисок barometric pressure
Моторни возила безбедносен вентип safety valve
Моторни возила безоловен бензин unleaded petrol
Моторни возила бележач на тепература temperature recorder
Моторни возила бензински мотор gasoline-fuelled engine
Моторни возила бензински мотор petrol engine
Моторни возила бескрај infinity
Моторни возила бетонска пречка concrete barrier
Моторни возила бетонски ѕид concrete block
Моторни возила беџ badge
Моторни возила бинокуларен агол на гледање binocular angle of vision
Моторни возила бинокуларно попречување binocular obstruction
Моторни возила блокирање на диференцијалот differential lock
Моторни возила блокирање на тркало wheel lock
Моторни возила блокирачки диференцијал differential locking mechanism
Моторни возила бобина ignition coil
Моторни возила боја на емитираната светлина colour of the light emitted
Моторни возила боја на светло lamp colour
Моторни возила бочен штитник side guard
Моторни возила бочна врата side door
Моторни возила бочно поместување lateral misalignment
Моторни возила брава latch
Моторни возила брава lock
Моторни возила брава за врата door latch
Моторни возила брава на врата door lock
Моторни возила браник bumper
Моторни возила брежен склоп на сопирачка cam assembly of the brake
Моторни возила брзина на вртење на сопирачката на динамометарот rotational speed of dynamometer brake
Моторни возила брзина на звукот sonic velocity
Моторни возила брзина на одзив response rate
Моторни возила брзина на празен од idling speed
Моторни возила брзина на празен од idiling speed
Моторни возила брзина на приоѓање approach speed
Моторни возила брзина при удар speed on impact
Моторни возила брзинометар speedometer
Моторни возила бришач windscreen wiper
Моторни возила бришач на ветробранот со пауза intermittent windscreen wiper
Моторни возила бришач на задниот прозорец rear window wiper
Моторни возила бришач на предмо светло headlight wiper
Моторни возила број на EEC одобрението на типот EEC type-approval number
Моторни возила број на вртежи на пумпата pump speed

2673 најдени, страна 4 од 54    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7