Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Усогласен термин

Насловна » Стандардизација » Усогласен термин » Резултати од пребарувањето:
Област:       Македонски:       Англиски:            

Област Македонски Англиски
Моторни возила височина над површината на патот height above road surface
Моторни возила вистински агол на потпирачот на седиштето actual seat-back angle
Моторни возила вистински агол на торзото actual torso angle
Моторни возила витло winch
Моторни возила вкупен одмос overall ratio
Моторни возила вкупна широчина overall width
Моторни возила влажна комора mist chamber
Моторни возила влажност humidity
Моторни возила влакно filament
Моторни возила влез на кеса inlet of the bag
Моторни возила влезен конектор inlet conector
Моторни возила влезен меѓуладилник inlet intercooler
Моторни возила влезен отвор inlet orifice
Моторни возила влезен придушувач inlet silencer
Моторни возила влезен придушувач intake silencer
Моторни возила влезен придушувач induction silencer
Моторни возила влезна гранка intake manifold
Моторни возила влезна гранка inlet manifold
Моторни возила влезна фланша inlet flange
Моторни возила влезна цевка inlet pipe
Моторни возила влеча thrust
Моторни возила влечена маса towable mass
Моторни возила влечено возило towed vehicle
Моторни возила влечна возило tractive unit
Моторни возила влечна макара retractor reel
Моторни возила влечно возило drawing vehicle
Моторни возила внатрешен дијаметар bore
Моторни возила внатрешен раб inner edge
Моторни возила внатрешен раб internal edge
Моторни возила внатрешен ретровизор interior rear-view mirror
Моторни возила внатрешна градба на гума carcass
Моторни возила внатрешна граница internal frontier
Моторни возила внатрешна гума; внатрешна цевка inner tube
Моторни возила внатрешна заштита на корисниците interior protection for occupants
Моторни возила внатрешна опрема interior fittings
Моторни возила внатрешна температура internal temperature
Моторни возила внатрешно триење internal friction
Моторни возила внес на воздух air intake
Моторни возила вовлекувачко retractable
Моторни возила вовлекувачко светло retractable lamp
Моторни возила воден столб water gauge
Моторни возила водена пумпа water pump
Моторни возила водилка guide
Моторни возила водилка за ременот strap guide
Моторни возила возач driver
Моторни возила возачка кабина driving cab
Моторни возила возачка кабина што се наведнува tillable driver cab
Моторни возила возачко седиште driving seat
Моторни возила возачко седиште driver`s seat
Моторни возила воздух за разредување dilution air

2673 најдени, страна 6 од 54    2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9