Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Усогласен термин

Насловна » Стандардизација » Усогласен термин » Резултати од пребарувањето:
Област:       Македонски:       Англиски:            

Област Македонски Англиски
Моторни возила воздушна инка air-inlet trumpet
Моторни возила воздушна пумпа air pump
Моторни возила возила од А категорија category A vehicles
Моторни возила возила од Б категорија category B vehicles
Моторни возила возила што се движат no шини vehicles which run on rails
Моторни возила возило vehicle
Моторни возила возило без кабина uncabbed vehicle
Моторни возила возило за изведување на јавна работа public work vehicle
Моторни возила возило за јавен превоз public transport vehicle
Моторни возила возило за јавни работи public service vehicle
Моторни возила возило за специјална упореба special-use vehicle
Моторни возила возило на четири тркала quadricycle
Моторни возила возило од категорија Ml M1 category vehicle
Моторни возила возило од категорија N N category vehicle
Моторни возила возило од категорија М2 M2 category vehicle
Моторни возила возило од категорија МЗ M3 cathegory vehicle
Моторни возила возило произведено во мала серија vehicle produced in small series
Моторни возила возило со два погона twin-propulsion vehicle
Моторни возила возило со две тркала two-wheel motor vehicle
Моторни возила возило со дизел мотор diesel vehicle
Моторни возила возило со кабина cabbed vehicle
Моторни возила возило со ото-мотор petrol-engined vehicle
Моторни возила возило-работилница workshop vehicle
Моторни возила волуменска концентрација volumetric concentration
Моторни возила волуменски степен на компресија volumetric compression ratio
Моторни возила волуметриски мерач volumetric gauge
Моторни возила вообичаена единица normal unit
Моторни возила вообичаена резервна единица normal spare unit
Моторни возила впрскувач injector
Моторни возила врата door
Моторни возила врата на корисник occupant door
Моторни возила вредност на полна скала на инструмент full-scale value of the instrument
Моторни возила вредност на рефлексија reflectance value
Моторни возила време на реакција response time
Моторни возила временски распоред на вентили valve timing
Моторни возила временски распоред на впрскување injection timing
Моторни возила временски распоред на статичко палење static ignition timing
Моторни возила вртеж на оска shaft revolution
Моторни возила вртеж не тркало wheel revolution
Моторни возила вртежен момент на пренос drive-line torgue
Моторни возила вртежи на пумпата pump revolutions
Моторни возила вртење rotating
Моторни возила вртење; аголно поместување angular displacement
Моторни возила вртечки дел rotating part
Моторни возила вртлив момент на моторот engine torque
Моторни возила вртлив момент на сопирање braking torque
Моторни возила вртлив спој pivotal joint
Моторни возила вртложна комора swirl chamber
Моторни возила второстепено сопирање secondary braking
Моторни возила вшмукувачка гранка на моторот induction manifold

2673 најдени, страна 7 од 54    3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10