Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 27
2017-04-30
2017-06-06
EN 437:1993
Гасови за тестирање - притисоци за тестирање - Категорија на апаратите
Test gases - Test pressures - Appliance categories
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
prEN 4533-002 rev
Воздухопловна серија - Системи со оптичко влакно - Прирачник - Дел 002: Тестирање и мерење (идентичен со EN 4533-002:2006)
Aerospace series - Fibre optic systems - Handbook - Part 002: Test and measurement
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
prEN 4533-003 rev
Воздухопловна серија - Системи со оптичко влакно - Прирачник - Дел 003: Недостатоци и постапки за инсталација (идентичен со EN 4533-003:2006)
Aerospace series - Fibre optic systems - Handbook - Part 003: Looming and installation practices
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
FprEN 4533-004
Воздухопловна серија - Системи со оптичко влакно - Прирачник - Дел 004: Поправка, одржување и контрола (идентичен со EN 4533-004:2006)
Aerospace series - Fibre optic systems - Handbook - Part 004: Repair, maintenance, cleaning and inspection
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
prEN 4652-221

Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 221: Type 2, TNC interface, Crimp version, Right angle plug - Product standard
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
prEN 4652-321

Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 321: Type 3, N interface, Crimp assembly version, Right angle plug - Product standard
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
prEN 4702-02

Aerospace series - Quick release fastening systems for non-structural applications - Part 02: Spring clamp stud combination
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
prEN 4702-03

Aerospace series - Quick release fastening systems for non-structural applications - Part 03: Stud - quick-release
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
prEN 4702-04

Aerospace series - Quick release fastening systems for non-structural applications - Part 04: Spring clamp
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
prEN 4702-05

Aerospace series - Quick release fastening systems for non-structural applications - Part 05: Retaining washer
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-1
Машини за пренесување на земја – Безбедност – Дел 1: Општи барања
Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-10
Машини за пренесување земја - Безбедност - Дел 10: Барања за ровокопачи (идентичен со EN 474-10:2006+A1:2009)
Earth-moving machinery - Safety - Part 10: Requirements for trenchers
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-11
Машини за пренесување земја - Безбедност - Дел 11: Барања за машини за набивање и насипување земја (идентичен со EN 474-11:2006 + A1:2008)
Earth-moving machinery - Safety - Part 11: Requirements for earth- and landfill compactors
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-12
Машини за пренесување на земја - Безбедност - Дел 12: Барања за жичени багери (идентичен со EN 474-12:2006 + A1:2008)
Earth-moving machinery - Safety - Part 12: Requirements for cable excavators
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-13

Earth-moving machinery - Safety - Part 13: Requirements for rollers
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-2
Машини за пренесување земја - Безбедност - Дел 2: Барања за булдожери (идентичен со EN 474-2:2006 + A1:2008)
Earth-moving machinery - Safety - Part 2: Requirements for tractor-dozers
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-3
Машини за пренесување земја - Безбедност - Дел 3: Барања за натоварувачи (идентичен со EN 474-3:2006+A1:2009)
Earth-moving machinery - Safety - Part 3: Requirements for loaders
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-4
Машини за пренесување на земја - Безбедност - Дел 4: Барања за комбиниран ровокопач- натоварувач
Earth-moving machinery - Safety - Part 4: Requirements for backhoe loaders
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-5
Машини за пренесување земја - Безбедност - Дел 5: Барања за хидраулични багери (ископувачи)
Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for hydraulic excavators
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 474-6
Машини за пренесување земја - Безбедност - Дел 6: Барања за машини за растоварување (дампери) (идентичен со EN 474-6:2006+A1:2009)
Earth-moving machinery - Safety - Part 6: Requirements for dumpers

438 најдени, страна 6 од 22 Испечати го пребараниот резултат          2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9