Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 25
2018-08-30
2018-10-01
CEN/TS 17201:2018
Градежни производи: Оцена на ослободување на штетни супстанци - Содржина на неоргански супстанци - Методи на анализа на дигестиви со аква регија
Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Content of inorganic substances - Methods for analysis of aqua regia digests

120 најдени, страна 7 од 6 Испечати го пребараниот резултат          2 | 3 | 4 | 5 | 6