Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 36
2017-11-30
2017-12-15
EN 13100-1:2017
Недесктруктивно тестирање на заварени споеви на термопластични полуготови производи – Дел 1: Визуелно испитување
Non destructive testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 1: Visual examination
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
prEN 131-6
Скали - Дел 6: Телескопски скали
Ladders - Part 6: Telescopic ladders
ИСРМ ТК 27
2017-11-30
2018-01-01
prEN 13175
ТНГ опрема и додатоци - Спецификација и испитување на вентили и приклучоци на садови под притисок за втечнет нафтен гас (ТНГ)
LPG Equipment and accessories - Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) pressure vessel valves and fittings
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
EN 13310:2015/prA1:2017

Kitchen sinks - Functional requirements and test methods
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
EN 13407:2015/prA1:2017

Wall-hung urinals - Functional requirements and test methods
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
EN 13445-2:2014/prA6
Садови под притисок неизложени на оган - Дел 2: Материјали
Unfired pressure vessels - Part 2: Materials
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
EN 13445-3:2014/prA4

Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
EN 13445-3:2014/prA8
Садови под притисок неизложени на оган - Дел 3: Дизајн
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
EN 13451-2:2015/prA1:2017

Swimming pool equipment - Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for ladders, stepladders and handle bends
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
prEN 13487
Топлински разменувачи - Кондензатори за ладење со принудна конвенција и суви топлински разменувачи - Мерење на звук (идентичен со EN 13487:2003)
Heat exchanger - Forced convection air cooled refrigerant condensers and dry coolers - Sound measurement
ИСРМ Совет
2017-11-30
2017-12-30
prEN 14025
Садови за транспорт на опасни материи - Метални резервоари под притисок -Проектирање и конструкција
Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic pressure tanks - Design and construction
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
prEN 14033-4
Опрема за железници - Пруга - Тешки железнички машини за изградба и одржување за пруги - Дел 4: Технички барања за возење, патување и работа на градска железница
Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 4: Technical requirements for running, travelling and working on urban rail
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
EN 14067-4:2013/prA1:2017
Опрема за железници - Аеродинамика - Дел 4:Барања и процедури за испитување на аеродинамика на отворена пруга
Railway applications - Aerodynamics - Part 4: Requirements and test procedures for aerodynamics on open track
ИСРМ Совет
2017-11-30
2017-12-15
EN 14081-3:2012+A1:2017
Структури од дрвен материјал – Структурен дрвен материјал класифициран според јачина со правоаголен напречен пресек- Дел 3: Машинско класифицирање; дополнителни барања за контрола на фабричко производство
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 3: Machine grading; additional requirements for factory production control
ИСРМ Совет
2017-11-30
2017-12-15
prEN 14179-2
Градежно стакло - Топло потопено термички зајакнато натронсковарно силикатно сигурносно стакло - Дел 2: Оцена на сообразност - Стандард на производ (идентичен со EN 14179-2:2005)
Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 2: Product standard
ИСРМ ТК 7
2017-12-30
2018-02-01
EN 14214:2012+A1:2014/prA2
Течни нафтени производи – Метил естри на масни киселини (FAME) за употреба во дизел мотори и грејни уреди – Барања и методи за испитување
Liquid petroleum products - Fatty acid methyl esters (FAME) for use in diesel engines and heating applications - Requirements and test methods
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
prEN 14243-1
Материјали направени од истрошени гуми - Спецификација на категориите врз основа на нивната димензија(и) и примеси и методи за одредување на нивната димензија(и) и примеси (идентичен со CEN/TS 14243:2010)
Materials obtained from end of life tyres - Part 1: General definitions related to the methods for determining their dimension(s) and impurities
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
prEN 14243-2
Материјали направени од истрошени гуми - Спецификација на категориите врз основа на нивната димензија(и) и примеси и методи за одредување на нивната димензија(и) и примеси (идентичен со CEN/TS 14243:2010)
Materials obtained from end of life tyres - Part 2: Granulates and powders - Methods for determining their dimension(s) and impurities, including free steel and free textile content
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
prEN 14243-3
Материјали направени од истрошени гуми - Спецификација на категориите врз основа на нивната димензија(и) и примеси и методи за одредување на нивната димензија(и) и примеси (идентичен со CEN/TS 14243:2010)
Materials obtained from end of life tyres - Part 3: Shreds, cuts and chips - Methods for determining their dimension(s) including protruding filaments dimensions
ИСРМ Совет
2017-10-30
2018-01-01
EN 14428:2015/prA1:2017

Shower enclosures - Functional requirements and test methods

237 најдени, страна 2 од 12 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7