Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-08-21
EN 13480-5:2017
Метални индустриски цевководи - Дел 5: Инспекција и испитување
Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-08-21
EN 13480-6:2017
Метални индустриски цевководи - Дел 6: Дополнителни барања за вкопани цевководи
Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried piping
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-08-21
EN 13480-8:2017
Метални индустриски цевководи - Дел 8: Дополнителни барања за цевковод од алуминиум и од легура на алуминиум
Metallic industrial piping - Part 8: Additional requirements for aluminium and aluminium alloy piping
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 13795-1
Операциски драперии, хируршки наметки и чисти заштитни одела, што се користат какомедицински помагала, за пациенти, клинички персонал и опрема – Општи барања за производителите, обработувачите и производите, методи на испитување, барања за перформансите и нивоа на изведба
Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 13795-2
Операциски драперии, хируршки наметки и чисти заштитни одела, што се користат какомедицински помагала, за пациенти, клинички персонал и опрема – Општи барања за производителите, обработувачите и производите, методи на испитување, барања за перформансите и нивоа на изведба
Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 2: Clean air suits
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
EN 14116:2012+A1:2014/prA2

Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for product recognition devices for liquid fuels
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 14178-1
Градежно стакло - Основни стаклени производи од земноалкални силикати - Дел 1: Рамно стакло (идентичен со EN 14178-1:2004)
Glass in building - Basic alkaline earth silicate glass products - Part 1: Float glass
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 14178-2
Градежно стакло – Основни производи од алкално земјено силикатно стакло - Дел 2: Оценка на сообразност – Стандард на производ
Glass in building - Basic alkaline earth silicate glass products - Part 2: Product standard
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 143
Респираторни заштитни направи - Филтри за честички - Барања, тестирање, означување
Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing, marking
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
EN 14363:2016/prA1

Railway applications - Testing and Simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Running Behaviour and stationary tests
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 14387
Респираторни заштитни направи - Филтри за гас и комбинирани филтри - Барања, тестирање и означување (идентичен со EN 14387:2004+A1:2008)
Respiratory protective devices - Gas filter(s) and combined filter(s) - Requirements, testing, marking
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 14592
Дрвени конструкции -Чепови - врзни елементи- Барања
Timber structures - Dowel-type fasteners - Requirements
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 148-1
Респираторни заштитни направи - Навои за делови за лице - Дел 1: Стандардна навојна врска (идентичен со EN 148-1:1999)
Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 1: Standard thread connection
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 15288-1
Базени за пливање - Дел 1: Безбедносни барања за проектирање (идентичен со EN 15288-1:2008+A1:2010)
Swimming pools - Part 1: Safety requirements for design
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 15288-2
Базени за пливање - Дел 2: Безбедносни барања за ракување (идентичен со EN 15288-2:2008)
Swimming pools - Part 2: Safety requirements for operation
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 15341
Одржување - Клучни индикатори при вршење на одржувањето (идентичен со EN 15341:2007)
Maintenance - Maintenance Key Performance Indicators
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 1562
Леење - Ковливо леано железо
Founding - Malleable cast irons
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
EN 15877-1:2012/prA1

Railway applications - Marking on railway vehicles - Part 1: Freight wagons
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-08-21
EN 15895:2011+A1:2017

Cartridge operated hand-held tools - Safety requirements - Fixing and hard marking tools
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
EN 16186-3:2016/prA1

Railway applications - Driver''s cab - Part 3: Design of displays

199 најдени, страна 2 од 10 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7