Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Одделни приклучоци без навој за метални цевки за гас - Дел 1: Приклучоци за цевки со мазни краеви
Separable unthreaded pipe connections for metal gas pipes - Part 1: Connections for pipes with smooth ends
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Изолациони спојки подготвени за вградување во работни цевки во снабдувањето со гас и вода; вградени изолациони спојки; барања и испитување
Isolating joints ready for installation into service pipes in gas and water supply; built-in-isolating joints; requirements and tests
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Заптивки за снабдување со гас – Еластомерни заптивки за гасни мрежи и гасоводи – Барања и испитување
Sealants for gas supply - Elastomer sealants for gas supply mains and pipelines - Requirements and testing
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Заптивки за снабдување со гас - Дел 6: Материјали за заптивки базирани на влакна, графит или политетрафлуороетилен (PTFE) за вентили за гас, апарати на гас и гасни мрежи
Gaskets for gas supply - Part 6: Gasket materials based on fibres, graphite or polytetrafluoroethylene (PTFE) for gas valves, gas appliances and gas mains
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Запорни вентили за инсталации за гас во домаќинството до 5 bar – Барања и испитување
Gas stop valves for domestic gas installations up to 5 bar - Requirements and tests
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Набушена арматура од метални материјали – Барања и испитување
Metal tapping valves; requirements, testing
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Набушена арматура од метални материјали можности за затворања – Димензии
Metallic tapping stop valves; dimensions
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Набушена арматура од полиетиленска висока густина (HDPE) за цевки од HDPE; димензии
High density polyethylene (HDPE) tapping valves for HDPE pipes; dimensions
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Вентили со висока густина на полиетилен (HDPE); вентили за затварање; барања и испитување
High-density polyethylene (HDPE) valves; tapping valves; requirements and test
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Запорни вентили за гас и вода PN 4 до PN 16 – Барања и испитување за прифаќање
PN 4 to PN 16 gas and water stopvalves - Requirements and acceptance testing
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Затворен уред со термичко активирање на гас - Барања и испитување
Thermally activated shutting-off devices for gas - Requirements and testing
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Компресивни споеви - Дел 1: Технички услови за испорака
Compression couplings - Part 1: Technical delivery conditions
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Не лемени компресивни фитинзи - Компресивни прстени - Дизајн
Non-soldering compression fittings - Compression rings - Design
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Концепти за уредување во врска со функционални и градежни единици
Concepts for the arrangement in connection with functional and constructional units
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Означување на гасоводи
Gas pipelines indicating labels
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Градежни ископи и канали прооди, ширина на работен простор, градење
Excavations and trenches - Slopes, planking and strutting breadths of working spaces
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Отвори за клуч за завртки, вентили и фитинзи
Widths across flats for bolts, screws, valves and fittings
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Вештачка клима и техничка примена; температура на воздух како климатолошки квантитет во контролирано-атмосферски инсталации за испитување
Artificial climates in technical applications; air temperature as a climatological quantity in controlled-atmosphere test installations
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Испитување на материјали, структурни компоненти и опрема; топла коморавградливи елементи и испирање на апаратите – Топлински комори; Упатства за складирање на примероци
Testing of Materials, Structural Components and Equipment; Hot Cabinets; Directions for the Storage of Specimens
ИСРМ ТК 27
2019-01-30
2019-03-01
Горива за возила - Компресиран природен гас - Барања и тест методи
Automotive fuels - Compressed natural gas - Requirements and test methods

180 најдени, страна 3 од 9 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7