Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 17160

Product category rules for ceramic tiles
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 17161

Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 17163

Pulp, paper and board - Determination of primary aromatic amines (PAA) in a water extract by a LC/MS/MS method
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
prEN 17164
Ѕидови за качување за употреба во вода на јавни користени базени - Безбедносни и оперативни услови до местото на инсталација
Climbing walls for use in the water area of public used swimming pools - Safety and operational requirements to the place of installation
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 1748-1-1
Градежно стакло - Посебни основни производи - Борсиликатни стакла - Дел 1-1: Дефиниција и општи физички и механички својства (идентичен со EN 1748-1-1:2004)
Glass in building - Special basic products - Borosilicate float glass - Part 1-1: Definitions and general physical and mechanical properties
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 1748-1-2
Градежно стакло – Посебни основни производи – Боросиликатни стакла – Дел 1-2: Оцена на сообразност – Стандард на производ
Glass in building - Special basic products - Borosilicate float glass - Part 1-2: Product standard
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 1748-2-1
Градежно стакло - Посебни основни производи - Стаклокерамика - Дел 2-1: Дефиниции и општи физички и механички својства (идентичен со EN 1748-2-1:2004)
Glass in Building - Special basic products - Glass ceramics - Part 2-1: Definitions and general physical and mechanical properties
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 1748-2-2
Градежно стакло – Посебни основни производи – Стаклена керамика – Дел 2-2 : Оцена на сообразност – Стандард на производ
Glass in building - Special basic products - Glass ceramics - Part 2-2: Product standard
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
prEN 1849-2
Свитливи хидроизолациони ленти - Определување дебелина и маса на единица површина - Дел 2: Пластични и гумени ленти за кровна хидроизолација
Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit area - Part 2: Plastics and rubber sheets for roof waterproofing
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 2566

Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Hardness 70 IRHD
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 2567

Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Hardness 80 IRHD
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 2568

Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Hardness 90 IRHD
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 2591-100
Воздухопловна серија - Елементи на електрична и оптичка врска - Методи на испитување - Дел 100: Општо (идентичен со EN 2591-100:2005)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 100: General
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 2795

Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Low compressions set - Hardness 50 IRHD
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 2796

Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Low compressions set - Hardness 60 IRHD
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 2797

Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Low compressions set - Hardness 70 IRHD
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 2798

Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Low compressions set - Hardness 80 IRHD
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 2799

Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Low compressions set - Hardness 90 IRHD
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
FprEN 2812
Воздухопловна серија - Бланкирање на електрични кабли
Aerospace series - Stripping of electric cables
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 2899

Aerospace series - Vulcanized rubbers - Test on the susceptibility to corrosion in a damp atmosphere of metals in contact with vulcanized rubbers

121 најдени, страна 3 од 7 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7