Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 3475-411
Воздухопловна серија - Кабли, електрични, употреба во летала - Методи на испитување - Дел 411: Отпорност на течности
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 411: Resistance to fluids
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-30
prEN 352-10
Штитници за слух - Барања за безбедност и тестирање - Дел 10: Ушни перничиња со аудио влез за забава
Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 10: Earplugs with entertainment audio input
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 3646-003
Воздухопловна серија - Конектори, електрични, кружни, бајонетска спрега, работна температура 175 °C или 200 °C непрекинато - Дел 003: Приклучница, квадратна прирабница за монтажа - Стандард за производ (идентичен со EN 3646-003:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 003: Receptacle, square flange mounting - Product standard
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 3719
Воздухопловна серија - Спроводници за електрични кабли од алуминиум или алуминиумски легури - Стандард за производ (идентичен со EN 3719:2010)
Aerospace series - Aluminium or aluminium alloy conductors for electrical cables - Product standard
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 3745-505
Воздухопловна серија - Влакна и кабли, оптички, употреба во летала - Методи на испитување - Дел 505: Затегнувачка цврстина на кабел (идентичен со EN 3745-505:2007)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 505: Cable tensile strength
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
EN 378-4:2016/prA1

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 4165-022
Воздухопловна серија - Конектори, електрични, правоаголни, модуларни - Постојана работна температура 175 °C - Дел 022: Алат за вметнување/извлекување на модули - Стандард за производот (идентичен со EN 4165-022:2005)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 °C continuous - Part 022: Insertion/extraction tool for removal of modules - Product standard
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 4604-010
Воздухопловна серија - Кабел, електричен, за пренос на сигнал - Дел 010: Кабел, коаксијален, мала тежина, 50 оми, 200 °C, тип КХ (лесна WN) - Стандард за производ
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 010 : Cable, coaxial, light weight, 50 Ohms, 200 °C, type KX (light WD) - Product standard
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 4612-008
Воздухопловна серија – Кабли, електрични едножилни и повеќежилни за општа употреба, XLETFE Фамилија – Обвиени или заштитени и обвиени – Дел 008: Бакар обложен со сребро - Работни температури, меѓу- 65 °C и 150 °C—единечен екструдиран ѕид за отворени примени, со обвивка или заштита (порабување)- за печатење со УВ ласер – Стандард за производ
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly XLETFE Family jacketed or screened and jacketed - Part 008: Silver plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 150 °C - single extruded wall for open applications, with jacket and screen (braid) - UV laser printable - Product standard
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 4731

Aerospace series - Spectral quality of LED luminaires used with photoluminescent marking systems
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 4832

Aerospace series - Adaptor, Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Ring-locked fitting and Ring-locked fitting-reducer - Inch Series - Technical specification
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 4833

Aerospace series - Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Ring-locked fitting - Flareless End - Inch Series - Extra Fine Thread Pitch
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 4834

Aerospace series - Adaptor, Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Port for Ring locked fitting - Inch Series - Geometric configuration
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 4835

Aerospace series - Installation and removal requirements for Ring locked fitting and reducer, 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) - Inch Series
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 4836

Aerospace series - Adaptor, Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Ring-locked fitting - Reducer - Flareless End - Inch Series - Extra Fine Thread Pitch
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 4838-001

Aerospace series - Arc Fault Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 3 A to 25 A - 115 V a.c. 400 Hz Constant Frequency - Part 001: Technical specification
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
FprEN 4838-005

Aerospace series - Arc fault circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 3 A to 25 A - 115 V a.c. 400 Hz Constant Frequency - Part 005: With polarized signal contact - Product standard
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
FprEN 4840-001
Воздухопловна серија - Обликувани форми со термичко собирање - Дел 001: Техничка спецификација
Aerospace series - Heat shrinkable moulded shapes - Part 001: Technical specification
ИСРМ ТК 8
2017-08-30
2017-10-25
prEN 489-1
Цевки за централизирано греење - Предизолирани затворени цевководни системи за директно положување на топловодни мрежи - Заеднички изведени челични цевки, со полиуретанска топлинска изолација и надворешна обвивка од полиетилен
District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for buried hot water networks - Part 1: Joint casing assemblies and thermal insulation for hot water networks in accordance with EN 13941-1
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 507
Производи од лим за покривни обвивки - Спецификација за целосно поддржани производи од алуминиумски лим за покривни обвивки (идентичен со EN 507:1999)
Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for fully supported products of aluminium sheet

121 најдени, страна 4 од 7 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7