Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-08-21
FprEN 3375-001
Воздухопловна серија - Кабел, електричен, за пренос на дигитални податоци - Дел 001: Техничка спецификација (идентичен со EN 3375-001:2007)
Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 001: Technical specification
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-08-21
FprEN 3475-603
Воздухопловна серија - Кабли, електрични, употреба во летала - Методи на испитување - Дел 603: Отпорност на пропагација на електричен лак по влажна обвивка
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 603: Resistance to wet arc tracking
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-08-21
FprEN 3475-604
Воздухопловна серија - Кабли, електрични, употреба во летала - Методи на испитување - Дел 604: Опторност на пропагација на електричен лак по сува обвивка (идентичен со EN 3475-604:2010)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 604: Resistance to dry arc propagation
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-08-21
FprEN 3475-605
Воздухопловна серија - Кабли, електрични, употреба во летала - Методи на испитување - Дел 605: Тест за краток спој на мокар кабел (идентичен со EN 3475-605:2010)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 605: Wet short circuit test
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-30
prEN 352-10
Штитници за слух - Барања за безбедност и тестирање - Дел 10: Ушни перничиња со аудио влез за забава
Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 10: Earplugs with entertainment audio input
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 352-4
Штитници за слух - Безбедносни барања и тестирање - Дел 4: Штитници за уши во зависност од нивото на бучавост
Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Level-dependent ear-muffs
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 352-5
Штитиници за слух - Безбедносни барања и тестирање - Дел 5: Штитници за уши за намалување активна бучавост
Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 5: Active noise reduction ear-muffs
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 352-6
Штитници за слух - Безбедносни барања и тестирање - Дел 6: Штитници за уши со влезен електричен аудиосигнал (идентичен со EN 352-6:2002)
Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 6: Ear-muffs with electrical audio input
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 352-7
Штитиници за слух - Безбедносни барања и тестирање - Дел 7: Чепови за уши во зависност од нивото на бучавост (идентичен со EN 352-7:2002)
Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 7: Level-dependent ear-plugs
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 352-8
Штитници за слух - Безбедносни барања и методи за испитување - Дел 8: Штитници за уво при аудио забава (идентичен со EN 352-8:2008)
Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 8: Entertainment audio ear-muffs
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-10-06
prEN 352-9
Штитници за слух - Барања за безбедност и тестирање - Дел 9: Ушни влошки со електричен аудио влез
Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 9: Earplugs with electrical audio input
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-08-21
FprEN 3904

Aerospace series - Washers, wire locking in aluminium alloy, anodized
ИСРМ ТК 34
2017-05-30
2017-09-06
prEN 419231
Профил за заштита за доверливи системи за поддрѓка на временски отпечаток
Protection profile for trustworthy systems supporting time stamping
ИСРМ ТК 34
2017-05-30
2017-09-06
prEN 419241-1
Безбедносни барања за доверливи системи кои подржуваат серверско потпишување
Trustworthy Systems Supporting Server Signing - Part 1: General System Security Requirements
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-08-21
FprEN 4400-1
Воздухопловна серија - Обликувани производи од алуминиум и алуминиумски легури - Техничка спецификација - Дел 1: Општи барања
Aerospace series - Aluminium and aluminium- and magnesium- alloys - Technical specification - Part 1: Aluminium and aluminium alloy plate
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-08-21
FprEN 4400-2
Воздухопловна серија - Обликувани производи од алуминиум и алуминиумски легури - Техничка спецификација - Дел 1: Општи барања
Aerospace series - Aluminium and aluminium- and magnesium- alloys - Technical specification - Part 2: Aluminium and aluminium alloy sheet and strip
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-08-21
FprEN 4400-3
Воздухопловна серија - Обликувани производи од алуминиум и алуминиумски легури - Техничка спецификација - Дел 1: Општи барања
Aerospace series - Aluminium and aluminium- and magnesium- alloys - Technical specification - Part 3: Aluminium and aluminium alloy bar and section
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-08-21
FprEN 4400-6
Воздухопловна серија - Обликувани производи од алуминиум и алуминиумски легури - Техничка спецификација - Дел 1: Општи барања
Aerospace series - Aluminium and aluminium- and magnesium- alloys - Technical specification - Part 6: Aluminium alloy forging stock
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-08-21
FprEN 4652-002

Aerospace series - Connectors, coaxial, radiofrequency - Part 002: Specification of performances
ИСРМ Совет
2017-07-30
2017-08-21
FprEN 4652-222

Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 222: Type 2, TNC interface - Crimp version - Square flange receptacle - Product standard

199 најдени, страна 4 од 10 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7