Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 32
2018-07-30
2018-11-01
prEN 62271-108:2018
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 108: Високонапонски разделувачки прекинувачи на моќност за наизменична струја за номинални напони од 72,5 kV и повеќе (идентичен со EN 62271-108:2006)
High-voltage switchgear and controlgear - Part 108: High-voltage alternating current disconnecting circuit-breakers for rated voltages above 52 kV
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
IEC 62317-4:2005/COR1:2016; EN 62317-4:2005/AC:2016-09

Ferrite cores - Dimensions - Part 4: RM-cores and associated parts
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN 62366-1:2015/AC:2016-09

Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices
ИСРМ ТК 31
2018-06-30
2018-10-01
prEN 62386-220:2018
Дигитален адресибилен светлосен интерфејс - Дел 220: Посебни барања за контролна опрема - Работа со централизирано еднонасочно напојување за нужно осветление (тип на уред 19)
Digital addressable lighting interface - Part 220: Particular requirements for control gear - Centrally Supplied DC Emergency Operation (device type 19)
ИСРМ ТК 31
2018-06-30
2018-10-01
EN 62560:2012/prAA:2017
LED сијалици со вградени придушници за општа намена со напон на извор > 50V - Спецификации за безбедност
Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V - Safety specifications
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
IEC 62680-1-2:2018; EN 62680-1-2:2017

Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification
ИСРМ ТК 31
2018-06-30
2018-10-01
EN 62717:2017/prA2:2017
LED модули за општа намена - Барања за изведба
LED modules for general lighting - Performance requirements
ИСРМ ТК 32
2018-07-30
2018-11-01
EN 62747:2014/prA1:2018
Терминологија за вентилски напонски конвертори (VSC) за видоконспонски еднонасочен пренос (HVDC) на системи
Terminology for voltage-sourced converters (VSC) for high-voltage direct current (HVDC) systems
ИСРМ ТК 32
2018-07-30
2018-11-01
EN 62751-2:2014/prA1:2018
Определување на загубите на моќност на напонските вентилски преобразувачи (VSC) на високонапонските еднонасочни системи за пренос (HVDC) - Дел 2: Модуларни преобразувачи
Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 2: Modular multilevel converters
ИСРМ ТК 32
2018-07-30
2018-11-01
prEN 62858:2018
Густина на молња врз основа на локациски систерми за молњи - Општи принципи
Lightning density based on lightning location systems (LLS) - General principles
ИСРМ ТК 31
2018-06-30
2018-10-01
prEN 63128:2018
Контролни уреди за регулација на светлински флукс - Аналоген напонски интерфејс за регулација на флукс за електронски контролни уреди
Lighting control interface for dimming - Analogue voltage dimming interface for electronic lamp controlgear
ИСРМ ТК 31
2018-06-30
2018-10-01
prEN 63146:2018
LED пакети за општ осветление - Спецификации
LED packages for general lighting - Specification sheet
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN IEC 60034-27-1:2018
Ротирачки електрични машини – Дел 27: Мерења на делумно празнење кај изолација на статор со намотка на исклучени електрични машини
Rotating electrical machines - Part 27-1: Off-line partial discharge measurements on the stator winding insulation of rotating electrical machines
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN IEC 60034-27-4:2018

Rotating electrical machines - Part 27-4: Measurement of insulation resistance and polarization index on winding insulation of rotating electrical machines
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN IEC 60268-3:2018
Опрема за системи на звук - Дел 3: Засилувачи
Sound system equipment - Part 3: Amplifiers
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN IEC 60286-5:2018
Пакување на компоненти за автоматско ракување - Дел 5: Матрични шини
Packaging of components for automatic handling - Part 5: Matrix trays
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN IEC 60404-16:2018

Magnetic materials - Part 16: Methods of measurement of the magnetic properties of Fe-based amorphous strip by means of a single sheet tester
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN IEC 60404-6:2018
Магнетни материјали -- Дел 6: Методи за мерење на магнетните својства на магнетно меки метални материјали и материјали во прав во фреквентен опсег од 20 Hz до 200 kHz со примена на прстенести пробни примероци (идентичен со EN 60404-6:2003)
Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN IEC 60404-8-11:2018

Magnetic materials - Part 8-11: Specifications for individual materials - Fe-based amorphous strip delivered in the semi-processed state
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN IEC 61290-4-3:2018

Optical amplifiers - Test methods - Part 4-3: Power transient parameters - Single channel optical amplifiers in output power control

104 најдени, страна 4 од 6 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6