Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 17109

Ropes courses - Individual safety system - Safety requirements and test methods
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 17110

Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Vapour manifold vent valve
ИСРМ ТК 36
2017-03-16
2017-07-01
prEN 17126
Хемиски сретства за дезинфекција и антисептици - квантитативно тестирање со суспензија за проценка на спороцидална активност на хемиски сретства во медицинска област - Тест метод и барања (фаза 2,чекор 1)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of sporicidal activity of chemical disinfectants in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1)
ИСРМ ТК 25
2017-03-30
2017-05-06
EN 1766:2017
Производи и системи за заштита и поправка (репарација) на бетонски конструкции - Методи за испитување - Референтни бетони за исипување (идентичен со EN 1766:2000)
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Reference concretes for testing
ИСРМ ТК 25
2017-03-30
2017-05-06
EN 196-3:2016
Методи за испитување на цемент - Дел 3: Одредување време на врзување и постојан волумен (идентичен со EN 196-3:2005+А1:2008)
Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting times and soundness
ИСРМ ТК 25
2017-03-30
2017-05-06
EN 206:2013/prA1
Бетон - Спецификации, својства, производство и сообразност
Concrete - Specification, performance, production and conformity
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
FprEN 2132

Aerospace series - Electrodeposition of Chromium for Engineering Purposes
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
FprEN 2287
Воздухопловна серија - Гилзи, без прирабница, од не’рѓосувачки челик со самоподмачкувачка постелка - Димензии и носивост(идентичен со EN 2287:1989)
Aerospace series - Bushes, plain corrosion resisting steel with self-lubricating liner - Dimensions and loads
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
FprEN 2321

Aerospace series - Aluminium Alloy 2024-T3 - Bars and Sections a < or = 150 mm
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
FprEN 2346-005
Не е додадена информација,
Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Operating temperatures between -65 °C and 260 °C - Part 005: DW family, single UV laser printable and multicore assembly - Light weight - Product standard
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
FprEN 2850

Aerospace series - Carbon fibre thermosetting resin unidirectional laminates - Compression test parallel to fibre direction
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-07-06
prEN 303-6
Грејни котли - Дел 6: Грејни котли со вентилаторски горилници - Посебни барања за котли домашна употреба на топла вода со комбинација на котли со горилници со распрскување на масло сономинален топлинмски влез не поголем од 70 kW (идентичен со EN 303-6:200
Heating boilers - Part 6: Heating boilers with forced draught burners - Specific requirements for the domestic hot water operation and energy performance of water heaters and combination boilers with atomizing oil burners of nominal heat input not exceeding 70 kW
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
FprEN 3094

Aerospace series - Sealants - Test method - determination of the application time
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
FprEN 3460

Aerospace series - Titanium TI-P99002 - Annealed - Bar for machining - a or D ≤ 150 mm - Rm ≥ 390 MPa
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
FprEN 3475-701
Воздухопловна серија - Кабли, електрични, употреба во летала - Методи на испитување - Дел 701: Соголивост и адхезија на изолацијата врз спроводникот (идентичен со EN 3475-701:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 701 - Strippability and adherence of insulation to the conductor
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
prEN 3475-707

Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 707: Stabilization of assembly
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
FprEN 3820
Воздухопловна серија - Метрички завртки, со нормална шестоаголна глава, нормална прецизност на изработка на нормално тело, краток навој, од титанска легура, елоксирани, подмачкани со МоЅ2 - Класификација: 1 100 MPa (на собна температура )/315 °C (идентиче
Aerospace series - Metric bolts, normal hexagon head, coarse tolerance normal shank, short thread, in titanium alloy, anodized, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C
ИСРМ ТК 34
2017-03-30
2017-07-06
EN 419212-3:2017
Апликациски интерфејс за безбедни елементи за електронска идентификација, автентикација и доверливи услуги - Дел 3: протоколи за автентичност за уреди
Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 3: Device authentication protocols
ИСРМ ТК 34
2017-03-30
2017-07-06
prEN 419221-5
профили за заштита за криптогравски модули за провајдер за доверливи услуги - Дел 5: Криптогравски модул за доверливи услуги
Protection profiles for Trust Service Provider Cryptographic modules - Part 5: Cryptographic Module for Trust Services
ИСРМ Совет
2017-04-30
2017-05-21
FprEN 4289

Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7175- Forging stock

438 најдени, страна 5 од 22 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7